Članice OKS

Članice Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez je osrednja nevladna športna organizacija nacionalnih panožnih športnih zvez, panožnih športnih zvez ter drugih društvenih športnih zvez in organizacij v Republiki Sloveniji.
V skladu s pravili OKS so člani OKS-ZŠZ:

  • nacionalne panožne športne zveze, včlanjene v mednarodne federacije športov, vključene v program olimpijskih iger,
  • nacionalne panožne športne zveze, vključene v mednarodne federacije športov, ki jih priznava MOK,
  • nacionalne panožne športne zveze, vključene v mednarodne federacije športov, ki so članice Sport Accord,
  • občinske športne zveze,
  • športne zveze in združenja.

Športne zveze in druženja se delijo na:

  • športne zvez in združenja, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse,
  • športne zveze in združenja,
  • zamejske športne organizacije.

Članstvo v OKS je ob sprejemanju in spoštovanju pravil in drugih aktov OKS ter pravil MOK prostovoljno.


Podrobnosti, ki jih mora izpolnjevati športna zveza, ko želi postati članica OKS, so opredeljene v pravilih OKS in Pravilniku o članstvu.