Podpora delovanju

Vsebine za podporo delovanju športnim organizacijam

Spoštovani predstavniki športnih organizacij!

V sklopu Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS) deluje tudi Komisija za  finančno poslovanje. Komisija je že pred časom podala pobudo, da se tudi z vidika olajšanja delovanja in zagotavljanja koristnih informacij, na spletni strani OKS predstavi vsebine in povezave, ki bodo lahko v pomoč športnim društvom, športnim zvezam in drugim športnim organizacijam v Sloveniji.


V nadaljevanju vam tako podajamo nekaj podatkov in povezav do pomembnih zakonskih in podzakonskih aktov ter povezave do zbirke in objav teh predpisov. Pripravili smo zbirko dokumentov o delovanju OKS, pripravljeni so osnutki dokumentov za ustanovitev športnih društev ali zvez, za delovanje organov in strokovnih služb. Priložena so navodila Ministrstva za notranje zadeve RS za organizatorje javnih prireditev in shodov.Posebno poglavje je predstavitev Bonitet in ugodnosti, ki jih Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez zagotavlja svojim članicam in društvom.

Ob pregledovanju vsebin vas želimo opozoriti, da je potrebno pri citiranju pravnih aktov vedno spremljati vse morebitne spremembe, dopolnitve in pri tem kot vir uporabljajte Uradni list RS.

Upamo, da vam bomo s temi informacijami in vsebinami pomagali pri vašem delovanju. Stalno pa si bomo prizadevali pridobivati nove partnerje, ki bodo za športne organizacije in članice OKS zagotavljali posebne - ugodnejše pogoje pri naročanju in plačevanju storitev, opreme in drugih zadev, ki so potrebne za opravljanje vaših dejavnosti na področju športa.

S športnimi pozdravi!
Komisija za finančno poslovanje
Predsednica
mag. Vojka Ravbar

 

 

 

 

Zbirke in vsebine v nadaljevanju

1.    Zakonski in podzakonski akti
2.    Akti in dokumenti OKS
3.    Osnutki dokumentov za ustanovitev športnega društva ali zveze ter za pomoč pri delovanju
4.    Organizacija športnih prireditev
5.    Bonitete Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez