Akti in dokumenti OKS

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez je osrednja nevladna športna organizacija nacionalnih panožnih športnih zvez, panožnih športnih zvez ter drugih društvenih športnih zvez in organizacij v Republiki Sloveniji.


V skladu s pravili OKS so člani OKS-ZŠZ:
•    nacionalne panožne športne zveze, včlanjene v mednarodne federacije športov, vključene v program olimpijskih iger,
•    nacionalne panožne športne zveze, vključene v mednarodne federacije športov, ki jih priznava MOK,
•    nacionalne panožne športne zveze, vključene v mednarodne federacije športov, ki so članice Sport Accord,
•    občinske športne zveze,
•    zamejska športna združenja ter
•    druge športne  zveze  in športne organizacije.

Članstvo v OKS je ob sprejemanju in spoštovanju pravil in drugih aktov OKS ter pravil MOK prostovoljno. Podrobnosti, ki jih mora izpolnjevati športna zveza, ko želi postati članica OKS, so opredeljene v Pravilih OKS.

 

 

 

 

Seznam pravnih aktov OKS-ZŠZ

- Pravila OKS-ZŠZ
- Pravilnik pri arbitraži OKS-ZŠZ
- Disciplinski pravilnik
- Poslovnik o delu skupščine
- Poslovnik o delu športa za vse OKS-ZŠZ
- Poslovnik o delu odbora za vrhunski šport OKS-ZŠZ
- Pravilnik o postopku izbire varuha športnikovih pravic

- Analiza raziskave usposabljanja - licenciranja