Organizacija športnih prireditev

Športna društva in zveze smo mnogokrat organizatorji javnih športnih prireditev. To področje ureja Zakon o javnih zbiranjih. Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve RS (www.mnz.gov.si) je zapisana sledeča opredelitev javnih shodov in javnih prireditev:

- Javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur.

- Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

Ministrstvo za notranje zadeve RS je pripravilo tudi navodila organizatorjem.