Zakonski in podzakonski akti

Na področju športa, kot seveda tudi na vseh drugih področjih moramo spoštovati zakonska in podzakonska določila. To velja tudi za športne organizacije, za katere so nekateri pravni akti posebej s področja športa, za društvene organizacije moramo upoštevati tudi vse akte vezane na Zakon o društvih, ter seveda vsa druga področja, ki urejajo finančno poslovanje,  davčno zakonodajo, registre in drugo. V nadaljevanju je predstavljen seznam najpomembnejših pravnih aktov in povezava do vira in vsebin zakonov in podzakonskih aktov. Ponovno vas želimo opozoriti na to, da se pravni akti mnogokrat spreminjajo in je potrebno upoštevati vse uradne spremembe. Zato za konkretno citiranje pravnih aktov upoštevajte objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Zbirke zakonov in dokumentov so dostopne tudi na spletni strani www.pisrs.si - Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije, ki omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope.

 

 

Veljavni predpisi s področja športa

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si, maj 2014) so povezave do sledečih predpisov s področja športa.  Ministrstvo je ob objavi zapisalo »Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja športa. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.«