Lokalne športne zveze

SEZNAM LOKALNIH ŠPORTNIH ZVEZ PO REGIJAH

I. LJUBLJANA

 

ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE

Vodovodna cesta 25

1000 Ljubljana

E: info@szlj.si

Spletna stran:www.szlj.si

 

 

II. LJUBLJANA - OKOLICA

 

ŠPORTNA ZVEZA DOMŽALE

Kopališka cesta 4

p.p. 19,  1230 Medvode

E: janez.zupancic.zavod-sport@siol.net

Spletna stran:zavod-sport-domzale.si

 

ŠPORTNA ZVEZA KAMNIK

Kajuhova 12

1240 Kamnik

E: sz.kamnik@gmail.com

Spletna stran:www.sportnazvezakamnik.si

 

ŠPORTNA ZVEZA KOČEVJE

TZO 30

1330 Kočevje

E: info[@]kocevje-info.si; zadu53@gmail.com

 

ŠPORTNA ZVEZA MEDVODE

Cesta komandanta Staneta 12

1215 Medvode

E: sz.medvode@gmail.com

Spletna stran:svo412.wix.com/szmedvode

 

ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ DOBREPOLJE

Videm 35

1312 Videm Dobrepolje

E: marjan.p56@gmail.com

 

ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE

Ljubljanska 40a

1290 Grosuplje

E: zso-grosuplje@t-2.net

 

ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ IVANČNA GORICA

Sokolska 8

1295 Ivančna Gorica

E: andreja.lapanja@guest.arnes.si; joze.kastelic1[@]siol.net

 

 

 

 

 

 

III. OBALNO KRAŠKA

sport.koper@siol.net

ŠPORTNA ZVEZA HRPELJE - KOZINA

Reška cesta 14

6240 Kozina

E: dejanceranic@gmail.com;sportna.zveza@gmail.com

 

ŠPORTNA ZVEZA IZOLA

Kraška 1

6310 Izola

E: sport.izola@gmail.com

 

ŠPORTNA ZVEZA KOPER

Cesta Zore Perello Godina 3

6000 Koper

E: sport.koper@siol.net

Spletna stran:www.szkoper.com

 

ŠPORTNA ZVEZA SEŽANA

Kosovelova 5

p.p. 5,  6210 Sežana

E: niko.zadnik@sport-sezana.com

Spletna stran:www.sport-sezana.com

 

 

IV. SEVERNO PRIMORSKA

 

OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA TOLMIN

Dijaška 12c

5220 Tolmin

E: zavod.sport.tolmin@siol.net

 

ŠPORTNA ZVEZA AJDOVŠČINA

Cesta 5.maja 14

p.p. 58,  5270 Ajdovščina

E: primoz.sulic@zs-ajdovscina.si

Spletna stran:sza.nvoplanota.si

 

ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA

Bazoviška 4

5000 Nova Gorica

E: info@sz-ng.si; vojko.orel@sz-ng.si  

Spletna stran:www.sz-ng.si

 

ŠPORTNA ZVEZA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 Vipava

E: pudgar@siol.net

 

 

V. NOTRANJSKA

 

ŠPORTNA ZVEZA CERKNICA

Cesta 4. maja 53

1360 Cerknica

E: dusan.jernejcic@cerknica.si;info@drustvo-sovica.si

Spletna stran:drustvo-sovica.si

 

ŠPORTNA ZVEZA LOGATEC

Notranjska cesta 14

1370 Logatec

E: szlogatec@gmail.com; dusan.jerina@kabelnet.net

Spletna stran:www.sz-logatec.blogspot.com

 

ŠPORTNA ZVEZA LOŠKA DOLINA

Cesta notranjskega odreda 2

1386 Stari trg pri Ložu

E: zdenko.truden@siol.net

 

ŠPORTNA ZVEZA PIVKA

Kolodvorska 5

6257 Pivka

E: drago.stunf@gmail.com

 

ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA

Pot k Pivki 4

6230 Postojna

E: sportnazveza.postojna@studioproteus.si

 

ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA

Tržaška cesta 9

p.p. 24,  1360 Vrhnika

E: sportnazvezavrhnika@gmail.com

Spletna stran:www.sportnazveza-vrhnika.si

 

 

VI. GORENJSKA

 

ŠPORTNA ZVEZA BLED, BOHINJ, RADOVLJICA

Ulica Staneta Žagarja 2/b

4240 Radovljica

E: sportzv@s5.net; sportzv@telemach.net

Spletna stran:www.sportna-zveza-radovljica.si

 

ŠPORTNA ZVEZA JESENICE

Ledarska 4

4270 Jesenice

E: zsj.koordinator@siol.net

Spletna stran:www.zsport-jesenice.si

 

ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

E: igor.draksler@zsport-skloka.si

Spletna stran:www.zsport-skloka.si

 

ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ

Cankarjeva cesta 1

4290 Tržič

E: sportna.zveza.trzic@t-2.net

Spletna stran:www.sztrzic.si

 

ŠPORTNA ZVEZA KRANJ

Partizanska cesta 35

4000 Kranj

E. zveza[@]sportkranj.si

W. www.sportkranj.si

 

 

VII. DOLENJSKA

 

ŠPORTNA ZVEZA ČRNOMELJ

Trg svobode 3

8340 Črnomelj

E: milan.kordic@gmail.com

 

ŠPORTNA ZVEZA METLIKA

Cesta bratstva in enotnosti 23

8330 Metlika

E: sz.metlika@gmail.com

Spletna stran:www.sportnazvezametlika.s

 

ŠPORTNA ZVEZA NOVO MESTO

Kettejev drevored 2

8000 Novo mesto

E: sportnazvezanm@gmail.com

Spletna stran:www.as-nm.si

 

ŠPORTNA ZVEZA TREBNJE

Gubčeva cesta 23

8210 Trebnje

E: miran.jurak@pivkap.si

 

 

VIII. ZASAVJE - POSAVJE

 

ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE

Cesta bratov Milavcev 18

8250 Brežice

E: sportna.zveza.brezice@siol.net

Spletna stran:www.sportbrezice.si

 

ŠPORTNA ZVEZA HRASTNIK

Log 3

1430 Hrastnik

E: szhrastnik@siol.net

Spletna stran:krc-hrastnik.si/dejavnosti/sport/sportna_zveza_hrastnik/

 

ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO

CKŽ 131

8270 Krško

E: info@szkrsko.si

Spletna stran:www.szkrsko.si

 

 

ŠPORTNA ZVEZA SEVNICA

Prvomajska ulica 15

8290 Sevnica

E: koritnik.matjaz@gmail.com

Spletna stran:www.sportna-zveza-sevnica.si

 

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV TRBOVLJE

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

E: drago.nucic@siol.net

 

 

IX. CELJE

 

MEDOBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA ŠMARJE PRI JELŠAH

Aškerčev trg 11

3240 Šmarje pri Jelšah

E: msz.smarje@siol.net

Spletna stran:www.smarje.com

 

ŠPORTNA ZVEZA BRASLOVČE

Braslovče 22

3314 Braslovče

E: ignac.krivec@siol.net

 

ŠPORTNA ZVEZA CELJE

Dečkova cesta 1

3000 Celje

E: szc.celje@gmail.com

Spletna stran:www.szc.si

 

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORNJI GRAD

Attemsov trg 3

3342 Gornji Grad

E: tomi.stankovic@samuraj-klub.si

 

ŠPORTNA ZVEZA PREBOLD

Hmeljarksa cesta 3

3312 Prebold

E: szprebold@gmail.com

Spletna stran:www.szprebold.si

 

ŠPORTNA ZVEZA ROGAŠKA SLATINA

Ul. 14. divizije 12

3250 Rogaška Slatina

E: sport.slatna@siol.net

Spletna stran:www.nova.sport-slatna.si

 

ŠPORTNA ZVEZA ŠENTJUR PRI CELJU

Cesta Miloša Zidanška 28

3230 Šentjur

E: szsentjur@gmail.com

Spletna stran:www.sportnazvezasentjur.si

 

ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ

Kajuhova cesta 15

3325 Šoštanj

E: info@sportna-zveza-sostanj.si

Spletna stran:www.sportna-zveza-sostanj.si

 

ŠPORTNA ZVEZA VELENJE

Saleška cesta 3

3320 Velenje

E: sportnazveza.velenje@gmail.com

Spletna stran:www.sportnazvezavelenje.si

 

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE POLZELA

Polzela8

3313 Polzela

E: simon.ograjensek@siol.net

Spletna stran:www.polzela.si

 

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE ŽALEC

Aškerčeva 9a

3310 Žalec

E: zkst.zalec@siol.net

Spletna stran:www.zkst-zalec.si/sport

 

 

X. KOROŠKA

 

ŠPORTNA ZVEZA ČRNA NA KOROŠKEM

Center 101

2393 Črna na Koroškem

E: predsednik[@]sz-crna.com; samo.vidovic@gmail.com

Spletna stran:www.sz-crna.com

 

ŠPORTNA ZVEZA DRAVOGRAD

Koroška cesta 50

2370 Dravograd

E: sz.dravograd@sgn.net;

Spletna stran:www.dravograd.si/sportna-drustva/sportna-zveza-dravograd

 

ŠPORTNA ZVEZA MUTA

Glavni trg 1

2366 Muta

E: cvetko.damjan@siol.net

 

ŠPORTNA ZVEZA RADLJE OB DRAVI

Mariborska cesta 7

2360 Radlje ob Dravi

E: sportna-zveza@radlje.com

Spletna stran:www.sportna-zveza.radlje.com

 

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

Kopališka ulica 27

2380 Slovenj Gradec

E: info@sportnazvezasg.si

Spletna stran:www.sportnazvezasg.si

 

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV RAVNE NA KOROŠKEM

Sp. kraj 43

2391 Prevalje

E: zsdravne@siol.net

Spletna stran:www.zsdrav.si

 

 

XI. MARIBOR

 

ŠPORTNA ZVEZA CERKVENJAK

Cerkvenjak 25

2236 Cerkvenjak

E: bozidar.govedic@gmail.com

 

ŠPORTNA ZVEZA GORIŠNICA

Gorišnica 83

2272 Gorišnica

E: obcina@gorisnica.eu

Spletna stran:www.gorisnica.eu

 

ŠPORTNA ZVEZA HAJDINA

Zgornja Hajdina 45

2288 Hajdina

E: info@szhajdina.com; sandi.mertelj@gmail.com

Spletna stran:www.szhajdina.com

 

ŠPORTNA ZVEZA HOČE - SLIVNICA

Pohorska cesta 15

2311 Hoče

E: aleksander.grajf@triera.net

 

ŠPORTNA ZVEZA KIDRIČEVO

Pravniška 23

2331 Pragersko

E: interexpo@interexpo.si

 

ŠPORTNA ZVEZA LENART

Ptujska cesta 27

2230 Lenart v Slo goricah

E: osz.lenart@triera.net

 

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR

Ulica Vita Kraigherja 8

2000 Maribor

E: info@szm.si

Spletna stran:www.sz-maribor.com

 

ŠPORTNA ZVEZA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Nad izviri 6

2204 Miklavž na Dravskem polju

E: szr@radlje.com

 

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE VIDEM

Videm 54

2284 Videm

E: sitar.vladimir@siol.net

 

ŠPORTNA ZVEZA PTUJ

Čučkova ulica 8

2250 Ptuj

E: pk.terme.ptuj@gmail.com

Spletna stran:www.sport-ptuj.si

 

ŠPORTNA ZVEZA RUŠE

Trg vstaje 3

2342 Ruše

02 668 87 00

E: sz.ruse@siol.net

Spletna stran:www.szruse.si

 

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENSKA BISTRICA

Partizanska 35

2310 Slovenska Bistrica

E: zzssb@siol.net

Spletna stran:www.sz-slb.com

 

 

XII. POMURJE - PRLEKIJA

 

OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE

Kranjčeva 3

9226 Moravske Toplice

E: branko.recek@gmail.com; info@sportnazveza-mt.si

Spletna stran: www.osz-mt.si

 

ŠPORTNA ZVEZA BELTINCI

Mladinska 2

9231 Beltinci

E: info@sz-beltinci.net
Spletna stran:www.sportnazveza-beltinci.si

ŠPORTNA ZVEZA DOBROVNIK

Dobrovnik 297

9223 Dobrovnik

E: bostjan.slepec@dobrovnik.si

Spletna stran:www.dobrovnik.si

 

ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA

Trg svobode12

9250 Gornja Radgona

E: sportnazvezagr@telemach.net

Spletna stran:www.sportnazvezaradgona.si

 

ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI

Križevci pri Ljutomeru 11

9242 Križevci

E: milan.majcen@teleing.com

Spletna stran:sz-krizevci.naspletu.som

 

ŠPORTNA ZVEZA KUZMA

Kuzma 24

9263 Kuzma

E: krpic.slavko@siol.net

 

ŠPORTNA ZVEZA LENDAVA

Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

E: lendava.sportna.zveza@amis.net; feri.m.horvat@siol.net

Spletna stran:www.sportnazveza-lendava.si

 

ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER

Ormoška cesta 22

9240 Ljutomer

E: branko.znidaric@simljutomer.si

Spletna stran:www.simljutomer.si

 

ŠPORTNA ZVEZA MURSKA SOBOTA

Mladinska ulica 3

9000 Murska Sobota

E: info@sz-ms.si

Spletna stran:www.sz-ms.si

 

ŠPORTNA ZVEZA PUCONCI

Puconci 80

9201 Puconci

E: mitja.crnkovic@puconci.si

Spletna stran:www.sz-puconci.si

 

ŠPORTNA ZVEZA ROGAŠOVCI

Sveti Jurij 15a

9262 Rogašovci

E: obcina.rogasovci@siol.net

Spletna stran:www.obcina-rogasovci.si/obcina/sportna-zveza