Sporočila medijem

2. seja IO OKS -ZŠZ

22. januar 2015 Šport za vse IO OKS je na seji, ki je bila na Bledu obravnaval aktualna vprašanja; med drugim so člani določili tudi strokovna sveta za tekmovalni šport in športa za vse, izvolili pa so tudi predsednike in vodje komisij in delovnih teles OKS.

Poleg Miroslava Cerarja, ki bo še naprej vodil Slovensko olimpijsko akademijo so novi  predsedniki in predsednice komisij in delovnih teles še Miran Kos (pravne zadeve in organiziranost), Ivan Levak (mednarodno sodelovanje), Sonja Poljšak (zamejski šport), Janez Matoh (priznanja), Metod Ropret (objekti), Barbra Jermann (ženski šport), Gregor Benčina (financiranje), Ivo Vodopivec (etična vprašanja), Milena Černilogar (šport in okolje), Vojka Ravbar (marketinško poslovni svet) in Karmen Škoda Piško (klub sponzorjev); Raša Sraka Vukovič je bila že izvoljena za predsednico komisije športnikov.

 

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je dejal, da je Slovenija pridobila drugo regijsko pisarno SportAccorda za Evropo; prva je v Moskvi. SportAccord je organizacija, ki združuje vse olimpijske in neolimpijske mednarodne športne zveze, organizatorje več športnih tekmovanj in s športom povezanih organizacij.

 

Nadaljujejo se aktivnosti v zvezi z nacionalno športno kartico. Le ta bo namenjena članom športnih društev, športnikom, ki so vključeni v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez (licenciranim, registriranim in kategoriziranim), pa tudi trenerjem in sodnikom. Veljavna bo štiri leta in jo bo izdajal OKS, kartica pa bo zajemala tudi bazo številnih podatkov o imetniku.

 

Do naslednje seje bodo člani IO OKS preučili zadnji predlog novega zakona o športu, ki ga pripravlja ministrstvo, pristojno za šport. Podpredsednik OKS Iztok Čop je tudi pojasnil, da so se sestali z vodstvom Smučarske zveze Slovenije (SZS), ki na decembrskih volitvah ni dobila dovolj glasov, da bi imela svojega predstavnika v IO OKS. Dogovorili so se za sodelovanje in vključitev predstavnikov SZS v delovna telesa OKS.

 

Novo vodstvo OKS se je sestalo tudi z vodstvom Fundacije za šport; podpredsednik Janez Sodržnik je dejal, da so se dogovorili za sistemske rešitve, da bi FŠO dobila več sredstev. Tako bodo skupaj skušali preprečiti idejo, da bi šla sredstva iz koncesij, ki jih plačujeta Loterija Slovenije in Športna loterija, najprej v proračun nato šele v FŠO in sestrsko Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO); po sedanji ureditvi se omenjena sredstva neposredno nakažejo obema fundacijama.

 

Razpis letnega programa športa, po katerem šport dobi denar iz državnega proračuna, bo po besedah direktorja direktorata za šport Edvarda Kolarja verjetno pripravljen do konca maja, sredstva pa naj bi bila na voljo od konca maja naprej.

 

Ob koncu seje so ustanovili klub slovenskih športnih funkcionarjev, ki sodelujejo v mednarodnih organizacijah. S klubom željo vzpostaviti sodelovanje med posamezniki in s tem povečati vpliv slovenskega športa v mednarodnih zvezah