Sporočila medijem

Ekipna olimpijada

05. september 2014 Šport za vse Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez vodi novi projekt z nazivom Šport nas povezuje – projekt socialnega povezovanja Slovencev in Avstrijcev.

rajši naziv projekta je Team Olympiad in poteka v čezmejnem območju Slovenije in Avstrije. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter nacionalnih in regionalnih javnih sredstev Republike Slovenije in Avstrije.

Med najpomembnejšimi aktivnostmi je izvedba 21 prireditev ekipnih olimpijad, ki jih bomo organizirali v obmejnem pasu Slovenije in Avstrije; 15 prireditev v Sloveniji in 6 prireditev v Avstriji. Celotni projekt vodi OKS, partnerji pa so Športna zveza Tržič, Športna zveza Slovenj Gradec, TIC Moravske Toplice, Sportunion Kaernten in Caritas Graz-Seckau.

Program Ekipne olimpijade je novi skupni program športa za vse. Posebnost programa je v tem, da sodeluje in tekmuje celotna ekipa, ki jo sestavlja 5 do 8 članov. Tekmuje se v petih disciplinah: nogomet – strel na gol in zadevanje lukenj v gol steni, golf – ciljanje tarče z mehkimi žogicami, smučanje – koordinirano premikanje celotne ekipe hkrati na dolgih smučeh, vlečenje vrvi in štafetna igra (skakanje z vrečami ali hoja po tnalcih).

Igre so sorazmerno preproste, zato resnično lahko sodelujejo otroci, mladi, odrasli kot tudi starostniki. Posebnost je v tem, da tekmuje celotna ekipa, točke članov ekipe se seštevajo. Skupni končni rezultat pa je odvisen še od posebnih dodatnih pravil. Dodatne točke se ekipi prišteva, če sodelujejo v isti ekipi moški in ženske. Dodatne točke ekipa dobi, če so člani različnih starosti ter če v ekipi sodelujejo tudi osebe z invalidnostjo Posebni dodatek točk pa je, če v isti ekipi sodelujejo Slovenci in Avstrijci. 

Prve tovrstne prireditve so že bile, tako v Sloveniji, kot tudi Avstriji. Predvidene so še številne prireditve, ki se bodo zvrstile predvsem v septembru in oktobru letos ter v januarju in februarju leta 2015. Najboljše nagrade so namenjene ekipam, ki bodo v skupnem seštevku vseh prireditev dosegle največje število točk. Pomembneje od nagrad pa je to, da lahko Slovenci in Avstrijci skupaj tekmujemo na novih rekreativnih prireditvah, ki so zelo zabavne in lahko lepo zapolnijo naš prosti čas. Udeležba na prireditvah je v celoti brezplačna, saj je projekt sofinanciran s strani EU in javnih sredstev. Udeleženci ne potrebujejo nobenega posebnega predznanja niti posebne opreme. Le dobro voljo in ekipo, ki jo sestavijo sami.

V septembru bodo v Sloveniji ekipne olimpijade v naslednjih terminih: Tržič - 12.9.2014 s pričetkom ob 18.00 uri v Dvorani olimpijcev v Tržiču,  Kranj - 13.9.2014 s pričetkom ob 11.00 uri v Športni dvorani Planina, na Jesenicah 18.9.2014 in v Slovenj Gradcu 20.9.2014.


Več informacij o projektu ekipne olimpijade: Aleš Šolar, vsebinski vodja projekta na: ales.solar[@]olympic.si