Sporočila medijem

Razpis za športne štipendije za šolsko in študijsko leto 2014/15

05. september 2014 Ostale zadeve V sodelovanju s Fundacijo za šport in Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport Olimpijski komite Slovenije letos že šestnajstič izvaja projekt športnih štipendij.

Dogovor o sofinanciranju projekta je nastal leta 1999 s ciljem podpreti predvsem mlade športnike, ki dosegajo visoke mednarodne športne rezultate in se hkrati tudi uspešno šolajo.

Športni rezultati oz. kriteriji za pridobitev štipendije so izjemno zahtevni in športniki morajo poseči po najvišjih uvrstitvah na tekmovanjih najvišjega ranga. S projektom želimo mlade športnike dodatno motivirati. Ob izpolnjevanju vseh pogojev športnik pridobi pravico do štipendije za štiri leta z možnostjo vsakoletnega podaljševanja in ima s tem zagotovljen en del finančne podpore.

Statistika podatkov kaže, da gre predvsem za mlade športnike stare od 16 do 20 let, to pa so tudi leta športnega dozorevanja in priprav na vrhunske športne rezultate. Da ne moremo govoriti o naključno izbranih športnikih iz vrst štipendistov govori podatek, da gre za športnike, udeležence olimpijskih iger in svetovnih ter evropskih članskih prvenstev, na katerih več kot uspešno zastopajo Slovenijo. Število štipendistov se od leta 1999 povečuje in v zadnjih letih krepko presega število 100. Glede na to, da slovenski mladi športniki dosegajo izjemne mednarodne dosežke in da je teh vedno več, lahko predvidevamo, da bo število štipendij ostalo nad to mejo oziroma se bo ustrezno povečevalo. Razpis za športne štipendije za šolsko in študijsko leto 2014/15 najdete na povezavi.