Sporočila medijem

Znani kandidati za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije

19. november 2014 O OKS-ZŠZ Za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez bodo kandidirali Bogdan Gabrovec, Zoran Jankovič in Andraž Vehovar.

V skladu s Poslovnikom o volilnih opravilih je volilna komisija Olimpijskega Komiteja Slovenije danes ob 9. uri uradno pregledala prispele vloge kandidatov za novega predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, podpredsednike, člane Izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske OKS – ZŠZ.


Za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez bodo na volilni skupščini, ki bo 16. decembra 2014 v Ljubljani kandidirali: predsednik Judo zveze Slovenije Bogdan Gabrovec, ljubljanski župan Zoran Jankovič in srebrni olimpijec iz Atlante Andraž Vehovar.

 

In kako bodo potekale volitve za novega predsednika?

 

Vsak kandidat  bo na volilni skupščini predstavil program in listo kandidatov za podpredsednike in člane izvršnega odbora.Na volilnih lističih z glasovnicami bodo po abecednem vrstnem redu napisani vsi kandidati za predsednika. Glasovalo se bo tako, da se bo obkrožilo številko pred imenom kandidata. Za predsednika bo izvoljen kandidat, ki bo prejel večino volilnih glasov prisotnih na skupščini. V primeru, da v prvem krogu nobeden od kandidatov ne bo prejel zadostnega števila glasov prisotnih članov skupščine s pravico glasovanja, se bo izvedel drugi krog volitev, po istem principu kot prvi krog. V drugi krog volitev se bosta uvrstila kandidata, ki bosta v prvem krogu prejela največ glasov. V primeru, da bo v prvem krogu prejelo več kandidatov enako število glasov, ki jih uvrščajo na prvo oziroma drugo mesto, se bodo vsi uvrstili v drugi krog volitev.

 

V primeru, da tudi v krogu glasovanja, v katerem se bo glasovalo samo o dveh kandidatih, nobeden od kandidatov ne bo prejel večine glasov prisotnih članov skupščine s pravico glasovanja, se smatra, da predsednik OKS-ZŠZ ni bil izvoljen. V primeru, da predsednik ne bo izvoljen, skupščina izmed svojih članov izvoli vršilca dolžnosti predsednika, ki bo zadolžen za sklic izredne skupščine za izvolitev predsednika in drugih organov skupščine. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana najkasneje v roku treh mesecev.

Kandidati_za_predsednika_OKS-ZSZ.docx272 K