Cilji

Cilji Olimpijskega komiteja Slovenije

Cilj Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS),  slovenske krovne nevladne športne organizacije, je skupaj s svojimi članicami, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi zvezami občin ter klubi in društvi, ki jih zveze združujejo, zagotavljati optimalne pogoje za delovanje in razvoj slovenskega športa v vseh njegovih pojavnih oblikah.

 

Ti se odražajo v delovanju na treh stebrih športa: šport za vse, športa na lokalni ravni in vrhunskega športa, in v strategiji Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zveze za obdobje 2014-2013, ki je bila sprejeta na 32. redni skupščini OKS-ZŠZ, 17. decembra 2013.

 

 

Cilji in naloge OKS so:

 • skrb za razvoj osnovnih organizacij športa ob sodelovanju panožnih in občinskih športnih zvez,
 • zagotoviti kakovostne nastope slovenskih športnikov na tekmovanjih pod okriljem MOK (olimpijske igre, sredozemske igre itd.),
 • izboljšati statusni položaj športnikov v slovenski družbi  (zagotovitev ustreznih statusnih pravic, zdravstveno zavarovanje itd.)
 • zagotoviti kakovosten razvoj in izvajanje kategorizacije znotraj slovenskega športa,
 • boj proti dopingu,
 • usklajevanje pogojev za razvoj športa na lokalnem in nacionalnem nivoju,
 • biti kredibilen partner državi pri usklajevanju zakonodaje,
 • razvijati stroko na področju kadrov in znanj (izobraževanje in usposabljanje),
 • aktivno vključevanje v krovne mednarodne organizacije,
 • ohraniti oziroma povečati število poslovnih partnerjev (sponzorjev in partnerjev), ki sodelujejo z OKS in podpirajo slovensko olimpijsko gibanje,
 • širiti olimpijske vrednote skupaj z idejo strpnosti in fair playa v vseh pojavnih oblikah slovenskega športa,
 • promovirati prostovoljstvo in
 • aktivno povezovanje z zamejstvom.