Arhiv novic

10. seja Izvšnega odbora OKS - ZŠZ

Člani Izvršnega odbora OKS - ZŠZ se bodo sestali na 10. seji 1. decembra 2015 ob 15 uri v Kongresni dvorani Kristalne palače v Ljubljani.

Regijski posveti

Na Jesenicah in v Velenju je bil posvet o Modelu pravilnika in merilih o financiranju letnega programa sporta v občini.

Poziv k evidentiranju športnih potez

Pozivamo vas k evidentiranju športnih (fair play) potez, ki ste jih zaznali v vašem okolju, oziroma na katere ste bili opozorjeni pri izvajanju športnih programov, tekmovanj in tudi na drugih dogodkih.