Novice

IO OKS - ZSZ o predlogu novega zakona o športu

08. junij 2016 Ostale zadeve Člani Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez so na redni seji največ pozornosti namenili dokončni uskladitvi predloga novega Zakona o športu.

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je podprl osnovni predlog novega zakona o športu, ki je tudi na sami seji doživel nekaj pomembnih popravkov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je že pred časom dejala, da si želijo, da bi bil zakon do konca leta v parlamentu "po možnosti že tudi sprejet."


Skupščina OKS je že 26. maja dala zeleno luč k predlogu novega zakona o športu, pooblastila pa je IO OKS, da na osnovi tedanjih razprav pripravi končni predlog in ga po potrebi uskladi s pristojnim ministrstvom.


Generalni sekretar OKS dr. Edvard Kolar je na seji IO poudaril, da ima OKS še vedno pripombe na sestavo sedemnajstčlanskega strokovnega sveta za šport vlade R Slovenije, saj po predlogu ministrstva OKS imenuje šest in ne sedem članov. Prav tako so po Kolarjevih beseda ostali odprti programi strokovnih nalog, ki morajo biti v pristojnosti občinskih športnih zvez in ne javnih zavodov, v seznam prireditev, ki potrebujejo državno soglasje, niso umeščene evropske univerzitetne igre, prav tako pa ni usklajeno, da lahko zveza v svoj statut sprejme obvezne licence za opravljanja dela.


Po navedbah direktorja direktorata za šport Bora Štrumblja bodo vključili večino predlogov OKS, zaradi pravnih težav pa bodo vztrajali pri stališču glede urejanja licenc; za akreditacijo programov bo vlada imenovala posebno komisijo. Za izobraževanje programov izobraževanja trenerjev bo skrbela vsaka panoga posebej in Paraolimpijski komite Slovenije za šport invalidov.


OKS bo predlagal po en program za rekreacijo in šport starejših, ki ju bo pripravil v sodelovanju z Združenjem športnih zvez športa za vse, ki je bilo ustanovljeno prejšnji teden in je v postopku registracije. Za izvajanje programov bo pristojen OKS. Predsednik novo ustanovljene zveze je postal mag. Janez Sodržnik, ki je tudi podpredsednik OKS, pristojen za šport za vse.


Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je opozoril, da pri športni rekreaciji ni soglasja, niti med člani vodstva OKS ne. "Predlagam, da se tudi pri športni rekreaciji sprejme modele, ki so bili že uporabljeni. Pred devetimi leti smo ustanovili Zvezo borilnih športov, tudi tistih, ki niso bili člani OKS. Pred tem so na vsaki skupščini potekale razprave o tem, kaj in kdo je pristojen za posamezne stvari, potem pa se je tudi pod okriljem OKS začelo vse skupaj urejati. Za prihodnost udejanjanja nacionalnega programa je pomembno, da sprejmemo kompromisni predlog tudi pri športni rekreaciji, saj sem med drugim poenotenje dal tudi v svoj predsedniški program," je dejal Gabrovec in ob koncu seje so soglasno sprejeli v prejšnjem odstavku navedeno opredelitev programov usposabljanja športne rekreacije.


Pred tem je daljši razpravi sledil premor, po njem pa je Vojka Ravbar predlagala, da se skušajo poenotiti že med člani IO OKS, temu je med drugim pritrdil eden od podpredsednikov OKS Tomaž Barada, član IO OKS Dejan Crnek, pa je menil: "Želeli smo priti do enega združenja na področju športne rekreacije, za kar ima Sodržnik veliko zaslug, da bi kot nacionalne panožne zveze skrbeli za svoje področje. In to je bistvo vsega." Sodržnik je ustanovitev nove zveze argumentiral z željo, da v sodelovanje vključijo vse, tudi tiste, ki niso člani OKS. Branko Žnidarič in Miran Kos sta poudarila pomen športne rekreacije, nista pa videla potrebe po umestitvi nove zveze v zakon. Razprava ima že dolgo brado, med drugim zaradi financ, saj naj bi šlo, kot je bilo navedeno v razpravi, za pol milijona evrov letnih sredstev.


Pred omenjenim sklepom so na predlog kolektivnih športnih panog člani IO OKS sprejeli sklep, da lahko športnik prosto in brez odškodnine prestopa v drugo organizacijo razen, če ima sklenjeno pisno pogodbo in prejema višje plačilo, kot so njegovi dejanski stroški za pripravo in tekmovanja, ki pa ne smejo biti nižji od minimalne plače. Obenem lahko panožna športna zveza za svoje področje določa pravila za urejanje nadomestil za vzgojo športnika med športnimi organizacijami in tega ni mogoče prenesti na druge, denimo na starše.
Pravica do brezplačnega šolanja se bo razširila na vse vrhunske športnike in ne le za dobitnike odličij. Vrhunski športnik se bo lahko takoj vključi v delo trenerja, vendar v prvem letu, pred pridobitvijo ustrezne izobrazbe ali usposobljenosti, kot pomočnik trenerja, vendar za delo z odraslimi.


Občinska športna zveza je krovna športna organizacija na lokalni ravni, zanjo skrbi lokalna skupnost, in daje mnenje k letnemu programu športa na občinski ravni. Planinska zveza Slovenije je predlagala, da športni programi, ki so navedeni v nacionalnem programu in zakonu in športu, ne sodijo pod turistično dejavnost in s tem niso podrejeni tržni inšpekciji.


Za pripravo končnega predloga, ki bo šel v dvotedensko javno razpravo, je zdaj pa potezi pristojno ministrstvo.