Novice

Svetovna organizacija priznala samostojnost MOK

03. November 2014 Mednarodne zadeve Organizacija združenih narodov je priznala samostojnost Mednarodnega olimpijskega komiteja na področju športa.

Na redni 69. seji Generalne skupščine OZN v New Yorku, so članice Svetovne organizacije z   resolucijo priznale samostojnost in avtonomijo Mednarodnega olimpijskega komiteja v športu. Thomas Bach, predsednik MOK, je ob tem poudaril, da mora tudi politika spoštovati avtonomijo športa.

 

V resoluciji je šport označen, kot promotor izobraževanja, zdravja, razvoja in miru. Glavno vlogo pri tem razvoju pa ima olimpijsko gibanje in Mednarodni olimpijski komite. Thomas Bach je ob tem izpostavil, da je za razvoj športa izjemno pomembna njegova avtonomnost. "Vsa večja tekmovanja morajo biti organizirana v miru, prijateljstvu, spoštovanju in nediskriminatorna ", je svoj pogled na prihodnost športa, ki sovpada s temelji olimpijskega gibanja, povzel Bach.

 

Mednarodni olimpijski komite poziva vseh 205 nacionalnih olimpijskih komitejev po svetu, naj okrepijo avtonomijo športa v svojih državah in naj v sodelovanju s politiki, dajo športu pomembno vlogo pri razvoju držav predvsem na področju zdravja, izobraževanja ter vzpostavljanja miru v družbi.