Novice

Razpis za panožne športne centre podaljšan do 15. decembra 2014

11. november 2014 Vrhunski Šport, OSC OKS-ZŠZ podaljšuje možnost prijave na "Javni razpis za podelitev licenc za panožne športne centre" do 15. decembra 2014.

Dne 11. novembra 2014 je bil "Javni razpis za podelitev licenc za olimpijske športne centre, nacionalne panožne športne centre, regijske in medobčinske športne centre za obdobje med letoma 2014 in 2018", podaljšan do 15. decembra 2014. Vsa ostala določila razpisa ostajajo enaka, izjema so samo tista, v 13. in 14. točki razpisa. Ta se, tako kot možnost prijave na razpis, posledično podaljšajo za en mesec.

 

Več informacij o razpisu najdete na povezavi.