Novice

Redna seja Izvršnega odbora OKS ZŠZ

26. maj 2016 Ostale zadeve Na seji izvršnega odbora OKS v Ljubljani so člani, med drugim seznanili s poročilom nadzornega odbora, ki bo skupščini predlagal sprejem letnega poročila o delu OKS.

IO OKS je že na prejšnji seriji potrdil neodvisno revizijsko ter poslovno poročilo za leto 2015, ko je imel OKS 5,84 milijona evrov prihodkov, kar je dobrih pet odstotkov več od načrtovanih, ter 5,83 milijona odhodkov.


"Zaključuje se obdobje za izpolnitev meril za nastop na olimpijskih igrah avgusta v Riu de Janeiru. Slovenijo bo zastopalo podobno število športnikov, kot pred štirimi leti v Londonu, ker je tudi rokometna ekipa prišla na olimpijski turnir," je kratko pojasnil namestnik generalnega sekretarja OKS za  šport Blaž Perko.


Generalni sekretar OKS Edvard Kolar je povedal, da so se po prejšnji seji IO OKS sestali z vodstvom ministrstva, pristojnega za šport na čelu z ministrico Majo Makovec Brenčič, in govorili o zakonu o športu. "Predstavili smo naša izhodišča in v nadaljevanju razgovorov smo rešili številna odprta vprašanja. S temi izhodišči smo šli tudi na sestanek s predsednikom vlade Mirom Cerarjem, ki je bil vesel, da smo se v veliki meri že uskladili," je dejal Kolar.
"OKS še vedno vztraja, da dajo občinske športne zveze soglasje k letnemu programu športa, čeprav se ministrstvo zavzema za mnenje," je pojasnil Kolar in v nadaljevanju navedel še nekaj razlik med OKS in ministrstvom. Tako je pri imenovanju članov strokovnega sveta še vedno odprto vprašanje število možnih imenovanj s strani OKS, prav tako se pri licencah za opravljanje dela v športu OSK zavzema, da so v pristojnosti nacionalnih panožnih športnih zvez.


Pri obveznih simbolih na reprezentančnih dresih bi OKS dodal možnost, da je osnova grb ali zastava. OKS si želi umestiti Univerzitetno športno zvezo na področje civilne družbe in razširiti seznama športnih prireditev in dodati evropske igre, mladinske olimpijske igre, evropski festival evropske mladine in evropske univerzitetne igre. V razpravi je bilo med člani IO zaznati tudi razlike pri delovanju na področju športne rekreacije, saj naj bi se v kratkem ustanovila nacionalna športna zveza za to področje.


Pri prestopih amaterskih športnikov ministrstvo predlaga, da ni plačevanja odškodnin. Po navedbah direktorja direktorata za šport Bora Štrumblja je meja najmanj minimalna plača, ki jo športniku nakaže klub, sindikat tudi pri tem že uvesti omejitev na 21 let, na kar pa ministrstvo ne pristaja. Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret je opozoril, da ukinitev nadomestila za prestope igralcev lahko poruši piramido klubov v ekipnih športih, ker odškodnine pri prestopih nagrajujejo majhne klube, ki dobro delajo z mladimi in jih nato predajo večjim klubom v močnejših tekmovanjih in s tem krepijo tudi razvoj posameznega športa.


Člani IO OKS so sprejeli  tudi smernice za ravnanje s poslovnimi partnerji OKS.