Novice

Regijska pisarna OKS ZŠZ tudi v Kranju

08. junij 2016 Šport za vse Predsednik OKS Bogdan Gabrovec in predsednik Športne zveze Kranj Tadej Peranovič sta v torek podpisala pogodbo o odprtju Regijske pisarne OKS-ZŠZ Kranj. Gre že za 15. regijsko pisarno, ki jo je ustanovil OKS.

Regijska pisarna Kranj bo pokrivala občine Kranj, Škofja Loka, Vodice, Komenda, Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo, Železniki, Poljane - Gorenja vas in Žiri. Na območju navedenih občin živi okoli 141.200 prebivalcev ter deluje 478 klubov in tri športne zveze (Kranj, Škofja Loka in Medvode). Cilj pisarne je, da spodbudi ustanovitev vsaj ene občinske ali medobčinske športne zveze, ki bo pokrivala interese društev v občinah, kjer le-ta niso interesno povezana.


Novo pridobitev je pozdravil tudi gostitelj, župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar in izrazil prepričanje, da bo pisarna tudi v pomoč pri izpolnjevanju ciljev, ki si jih je Mestna občina Kranj zastavila v trajnostni urbani strategiji na področju športa, kajti šport je eden od nosilnih področij pri zastavljenem cilju iz strategije, to je spreminjanju življenjskega sloga.


Podpredsednik OKS ZŠZ mag.Janez Sodržnik, odgovoren za področje športa za vse, je ob podpisu pogodbe izpostavil tri najbolj pomembna področja od enajstih, in sicer, da je regijska pisarna podaljšana roka OKS-ZŠZ, da nagovarja k programu Športa za vse, torej tiste, ki se s športom še ne ukvarjajo in vzpostavitev javnega servisa za informiranje ljudi o vseh področjih športnih aktivnosti in o možnostih aktivnega vključevanja.