Novice

Skupščina OKS dala zeleno luč k zakonu o športu

27. maj 2016 Ostale zadeve Skupščina Olimpijskega komiteja Slovenje je dala zeleno luč k predlogu novega zakona o športu.

Hkrati s tem je pooblastila izvršni odbor OKS, da v desetih dneh na osnovi današnjih razprav pripravi končni predlog in ga po potrebi uskladi s pristojnim ministrstvom. Zakon naj bi šel že v jeseni v razpravo v državni zbor.

 

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je ugotovil, da so v zadnjem obdobju predstavniki OKS in direktorata za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport uskladili veliko sprva drugačnih stališč.


V razpravi na sami skupščini so nekateri želeli, da bi bilo v zakon izrecno zapisano dajanje soglasij občinskih športnih zvez na občinske letne programe športa, ki so podlaga za financiranje te dejavnosti na lokalni ravni. Na sami skupščini sicer ni bilo veliko razprav, ker so se zakonu posvetili posebej pred samo skupščino. Še največ pogovora je bilo o specifičnih problemih izobraževanja in usposobljenosti za delo v posameznih športih.


Potrdili so tudi poročilo nadzornega odbora o delu OKS v minulem letu. IO OKS je že na prejšnji seji potrdil neodvisno revizijsko ter poslovno poročilo za leto 2015, ko je imel 5,84 milijona evrov prihodkov, kar je dobrih pet odstotkov več od načrtovanih, ter 5,83 milijona odhodkov.


Uvodoma je nekdanjega predsednika Atletske zveze Slovenije (AZS) Gregorja Benčino kot predstavnik zveze zamenjal novi predsednik AZS Roman Dobnikar, do zamenjav pa je prišlo še v nekaj zvezah.