Novice

Skupščina OKS soglasno potrdila delovni in finančni načrt

16. December 2015 O OKS-ZŠZ Uvodoma so se z minuto molka spomnili nekaterih preminulih oseb iz športnega življenja, kot so bili Boris Kristančič, Drago Grubelnik in Nuša Tome Babnik, ter tistih, ki so umrli v terorističnih napadih.

Za leto 2016 je načrtovanih 6.769.043 evrov prihodkov in odhodkov. OKS bo v naslednjem letu porabil 25 odstotkov več denarja kot letos, predvsem zaradi OI v Riu. Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je zatrdil, da OKS ne bo posloval negativno, kot je bilo to tudi v preteklosti. Če bo potreben rebalans, ga bodo opravili na junijski skupščini.


Stane Glažar je bil soglasno kot predstavnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) izvoljen v izvršni odbor OKS; doslej je bil to Branko Florjanič.
Gabrovec je predstavil uresničevanje programa, ki ga je napovedal ob izvolitvi decembra lani; od predvidenih 35 ukrepov so jih uvedli 25. Obenem je spomnil, da lahko posamezniki s svojo odločitvijo del sredstev iz dohodnine namenijo športnim organizacijam.


V letošnjem letu se je povečala vloga in delovni obseg Slovenske olimpijske akademije (SOA), ki med drugim skrbi tudi za statusne pravice športnikov, njihove dvojne kariere, razdelili pa bodo tudi 50.000 evrov, zbranih iz Fundacije za financiranje mladih športnikov iz socialno šibkih okolij.

Povečalo se je število regijskih pisarn OKS, teh je sedaj 15, uvaja se Olimpijski športni center, obenem pa se razvija mreža panožnih športnih centrov.
Začele so se poslovne igre, evropski teden športa, pripravili so tudi kongres športa za vse, ki so se ga prvič udeležile vse organizacije, ki pri nas delujejo na tem področju. Podpisali so tudi največjo sponzorsko pogodbo s skupino Peak v višini 1,5 milijona evrov. OKS je sodeloval tudi pri pripravi zakona o športu, igrah na srečo, o posebnem davku na srečke, o dohodnini in visokem šolstvu ter o premostitvenem zavarovanju športnikov.


Boro Šrumbelj, ki je bil nedavno imenovan za direktorja Direktorata za šport na ministrstvu, pristojnem za šport, je predstavil priprave novega zakona o športu, ki bo šel v javno razpravo še ta mesec. Štrumbelj je pri tem opozoril, da prihaja do povsem nasprotnih stališč pri nekaterih vprašanjih celo znotraj športa, da pa bodo pri končnem oblikovanju rešitev zasledovali javno dobro. Osnovni cilj pa je, da se omogoči ukvarjanje s športom vsem državljanov ne glede na starost ali socialni položaj.