Klub sponzorjev

Člani

Predsednica: mag. Karmen Škoda Piško
Podpredsednica: Maja Treven

Člani: predstavniki sponzorjev olimpijske reprezentance Slovenije