Komisija športnikov

Člani

Predsednica: Raša Sraka Vuković
- Maja Tvrdy
- Tadeja Brankovič Likozar
- Gloria Kotnik
- Marjan Podržaj