Komisija za nagrade in priznanja

Člani

Predsednik: Janez  Matoh
- Slobodan  Radujko

- Tone Jesenko
- Marjan  Dogša
- Martina  Ratej
- Vasja  Cimerman
- Andrej  Jeriček
- Tone Simončič