Komisija za zamejski šport

Člani

Predsednica: Sonja Poljšak
- Ivan Peterlin              
- Marijan Velik             

- Jože Hirnok               

- Darko Šonc               
- Ivan Lukan          

- Bojan Sekereš  
- Rudi Merljak             
- Poljanka Pavletič- Samardžija
- dr. Tomaž Pavlin          
- France Benedikt