Poslovno marketinški svet

Člani

Predsednica: mag. Vojka Ravbar

- Šerčič Vesna
- Božič Marolt Janja
- Berločnik Tomaž
- Mancevič Denis
- Fornazarič Milena
- Petek Milko
- Filli Marko
- Apih Jure
- Škof Gabrijel
- Bukovnik Janez
- Končan Darko
- Cirman Andreja
- Kolbl Marko
- Jontes Tomaž