Skupščina OKS

Skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez

Skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS) je najvišji organ krovne športne organizacije. Člani skupščine, skupaj jih je 108, so predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez, občinskih športnih zvez, predstavniki kluba sponzorjev in športnikov, individualni ustanovitelj ter druge športne organizacije.

Člani skupščine

Nacionalne športne zveze olimpijskih športov:

34 članov

Nacionalne panožne športne zveze priznanih športov:

20 članov

Nacionalne športne zveze neolimpijskih športov:

18 članov

Športniki, ki so sodelovali na olimpijskih igrah:

3 članov

Predstavniki kluba sponzorjev:

3 članov

Individualni ustanovitelj OKS:

1 članov

Predstavniki lokalnih športnih zvez:

24 članov

Predstavniki športnih zvez in združenj:

predstavniki športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse

3 člani

predstavnik športnih zvez in združenj

1 član

predstavnik zamejskih športni organizacij

1 član