Slovenska olimpijska akademija

Člani

Predsednik: Miro Cerar
- dr. Tomaž Pavlin
- dr. Stanislav Pinter
- Sonja Poljšak
- Jože Okoren
- Igor Topole
- Jože Zidar
- Bojan Jurovič
- Brigita Bukovec
- Jure Franko
- Petra Robnik
- Matjaž Pečovnik