Strokovni svet olimpijskega strokovnega centra

Člani

Predsednik: doc.dr. Janez Vodičar
- Radoje Milić, dr.med.
- prof.dr. Ivan Čuk
- prof.dr. Rado Pišot
- doc.dr. Boštjan Šimunič
- Stojan Puhalj
- doc.dr. Matjaž Vogrin
- doc.dr. Nejc Šarabon
- dr. Nada Rotovnik Kozjek
- dr. Petra Zupet