Strokovni svet športa za vse

Člani

Člani novega strokovnega sveta bodo znani v začetku leta 2015.

 

Mag. Janez SODRŽNIK - predsednik

 

PREDSTAVNIKI OBČINSKIH ŠPORTNIH ZVEZ PO REGIJAH


Andrej CEVC - Ljubljana Okolica
Sonja POLJŠAK - Obalno kraška
Miran MÜLLNER - Severno primorska
Milan KORDIČ - Dolenjska
Branko JERŠIN - Gorenjska
Branko RECEK - Pomurje
Ivan GERJEVIČ - Zasavje – Posavje
Bogdan PLAZNIK - Celje
Mag. Peter ŠKERLJ - Ljubljana
Uroš LOVRENČIČ - Maribor


PREDSTAVNIK NACIONALNIH ŠPORTNIH ZVEZ OLIMPIJSKIH ŠPORTOV
Gregor RIGLER - Curling zveza Slovenije

 

PREDSTAVNIK NACIONALNIH ŠPORTNIH ZVEZ, KI JIH MOK PRIZNAVA
Danilo ŠKERBINEK - Planinska zveza Slovenije

 

PREDSTAVNIK ZVEZE, KI SKRBI ZA ŠPORT INVALIDOV
Jana ČANDER - Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite

 

PREDSTAVNIK ZVEZ IN ZDRUŽENJ, KI SE PRETEŽNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZA VSE
Dušan GERLOVIČ - Fitnes zveza Slovenije

Kontakt strokovne službe

T: 01 230 60 28
F: 01 230 60 29
E: info[@]olympic.si


Strokovni svet s svojim razvejanim programom delovanja vsebinsko uravnava številna strokovna področja te pojavne oblike športa, ki se realizirajo neposredno preko projektov Strokovnega sveta športa za vse. Ta preko regijskih pisarn OKS-ZŠZ in članic, športnih zvez občin, udejanja vsebine športa za vse s pomočjo neposrednih izvajalcev, društev in klubov na lokalni ravni.

Programi in vsebine strokovnega sveta

Programi športa za vse se po svoji vsebinski pestrosti v izvajalskih okoljih iznihajo pričenši od zdravega rojstva preko kakovostnega odraščanja bogatega ustvarjalnega obdobja in zdrave ter kakovostne starosti.

 

Programi ozaveščanja ob športni stroki vključujejo tudi številne druge stroke in so pomembno odvisne od odzivov v izobraževalnih okoljih in zdravstvenih institucijah.

 

Progami animacije odstirajo kakovostne in zdrave možnosti vključevanja vseh populacij v pestro, raznoliko in redno rekreativno vadbo.

 

Programi redne rekreativne vadbe odrasle populacije imajo za kriterij kakovosti raznolikost, ki je naravnana tudi na programe tekmovanj, vendar ob ustrezni asistenci zdravstvene stroke, da je vadba tudi varna in zdrava.

 

Za udejanjanje vseh teh programov svet prispeva k spodbujanju sistemskih rešitev tako na področju razvoja infrastrukture kakor tudi kadrov in njihovih znanj.

 

Izmenjava izkušenj v drugih okoljih pomembno oplaja programske vsebine športa za vse.

Projekti sveta športa za vse:

  • S športom v nov olimpijski življenjski slog – medijska kampanja »Migaj raje z nami«!
  • Slovenija teče,
  • Slovenija kolesari,
  • Mini olimpijada,
  • Slovenski športni dan – dan odprtih vrat,
  • Recept za zdravo življenje s športom,
  • kombinirani progami z nacionalnimi panožnimi zvezami (planinska, plesna,
  • kajakaška, plavalna in druge),
  • promocija športa: medijski programi in tiskovine,
  • posveti na temo Šport za vse.