Strokovni svet za tekmovalni šport

Člani

Člani novega strokovnega sveta za tekmovalni šport:

 

Predsednik strokovnega sveta za tekmovalni šport (SSTŠ)

 • IZTOK ČOP (Veslaška zveza Slovenije – individualna športna panoga letnih športov)


I. Predstavniki NPŠZ – individualni letni športi

 • Luka Steiner   (Atletika zveza Slovenije)
 • Sebastijan Piletič   (Gimnastična zveza Slovenije)
 • Miha Potočnik   (Plavalna zveza Slovenije)
 • Vladimir Sitar    (Kickbox boksing zveza Slovenije)

II. Predstavnik  NPŠZ– individualni zimski športi

 • Tomas Globočnik   (Smučarska zveza Slovenije)

III. Predstavniki NPŠZ– kolektivni športi

 • Marko Zadražnik   (Odbojkarska zveza Slovenije)
 • Miroslav Jurjavčič   (Košarkaška zveza Slovenije)
 • Matjaž Jaklič   (Nogometna zveza Slovenije)
 • Dejan Kontrec   (Hokejska zveza Slovenije)

IV. Predstavniki lokalnih športni zvez

 • Hasan Ibrić    (Športna zveza Celje)
 • Dušan Šiško    (Športna zveza Krško)
 • Primož Sulič   (Športna zveza Ajdovščina)


V. Predstavnik, ki ga predlaga komisija športnikov pri OKS-ZŠZ

 • Raša Sraka   (komisija športnikov OKS-ZŠZ)

VI. Predstavnik športne zveze, ki skrbi za šport invalidov

 • Polonca Sladič   (Zveza za šport invalidov – paraolimpijski komite)  

 

 

 

 

Kontakt strokovne službe

T: 01 230 60 08F: 01 230 60 26E: info-vs[@]olympic.si

Programi in vsebine dela

Temeljno osnovo in okolje za razvoj vrhunskega športa v Sloveniji predstavljajo športna društva in klubi, ki se združujejo v nacionalne panožne športne zveze. Izhodišča slovenskega vrhunskega športa vseh pojavnih oblik so utemeljena s sistematičnim pristopom, vsebino, pogoji in razvojem kategorije perspektivnih športnikov.

Vrhunski šport je v Sloveniji definiran s kategorizacijo OKS-ZŠZ, nekatere pravice in dolžnosti vrhunskih športnikov so opredeljene v Zakonu o športu.

Na kakovost slovenskega vrhunskega športa vpliva:

 • razvoj stroke na področju kadrov in znanj,
 • razvoj ustrezne infrastrukture,
 • obvladovanje vseh vrst naporov v okoljih društev, klubov in panožnih zvez,
 • razumevanja gospodarstva Slovenije in
 • šport mladih, ki prek kategorije perspektivnih športnikov priključuje mlade športnike k programom odbora za vrhunski šport kot bodoče potencialne »šampione« Slovenije.

 
Tekmovalni in vrhunski šport postajata vse bolj profesionalna, predvsem v absolutnih (članskih) kategorijah. Vsebinsko projektno ju vodi odbor za vrhunski šport po programih MOK.
 
Delovanje odbora za vrhunski šport je vezano na naslednja programska področja:

 • nastopi slovenskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih (olimpijske igre, sredozemske igre, mladinske olimpijske igre, olimpijski festivali evropske mladine, igre treh dežel, Alpe - Jadran, svetovne igre),kriteriji za sofinanciranje vrhunskega športa,
 • kriteriji za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji,
 • zaposlovanje vrhunskih športnikov,
 • informacijski sistem vrhunskega športa,
 • boj proti dopingu,
 • strokovni seminarji,
 • zdravstveno varstvo (preventivni pregledi športnikov in nadstandardno zavarovanje vrhunskih športnikov),
 • sistem štipendij za mlade perspektivne športnike.

OKS si prizadeva v dialogu z državo sistemsko zagotoviti zdravstveno zavarovanje vseh športnic in športnikov, ki sicer niso kategorizirani, vendar so vključeni v uradne tekmovalne programe panožnih zvez . Na ta način zagotavlja učinke preventive predvsem med množično športno populacijo in hkrati omogoča pravočasno reagiranje v primeru bolezni.