Skrb za okolje

Skrb za okolje Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez

V svojem najvišjem pravnem aktu je OKS-ZŠZ že v uvodnih določbah zapisal, da bo odgovorno skrbel za varstvo okolja. Da k odgovornemu odnosu do okolja prispevajo vsi deležniki v športu, je določeno tudi v Evropski listini o športu (1992, 10. člen Šport in varstvo okolja), Beli knjigi EU o športu (2007, poglavje 2.8, Podpora trajnostnemu razvoju) ter v Olimpijski listini (2001, člen 2/13).


Komisija za šport in okolje OKS je pripravila Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, ki ga je 15. maja 2012 potrdil Izvršni odbor OKS, 19. junija 2012 pa sprejela še skupščina OKS-ZŠZ.

 

Seznam oragnizacij, ki so pristopile k spoštovanju določil Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa OKS-ZŠZ sil lahko ogledate tukaj.

Na povezavi pa najdete tudi pristopno izjavo k Okoljevarstvenem in naravovarstvenem kodeksu OKS-ZŠZ.