Zaposleni

Zaposleni na Olimpijskem komiteju Slovenije

Oddelek sekretariat

T: +386 1 230 60 00
F: +386 1 230 60 20
E: 
info[@]olympic.si  

 

dr. Edvard Kolar
generalni sekretar
Secretary General
T: +386 1 230 60 00 
E: 
edvard.kolar[@]olympic.si

mag. Poljanka Pavletič Samardžija
Samostojna strokovna sodelavka za strateški razvoj
Consultant for strategic development
M: +386 41 517 735
F:  
+386 1 230 60 20
E:  poljanka.pavletic[@]olympic.si

Samo Košir
Samostojni strokovni delavec za pravne in kadrovske zadeve
Consultant for legal matters and human resources
T: +386 1 230 60 41
F: +386 1 230 60 20
E: samo.kosir@olympic.si

Brane Dmitrovič
vodja odnosov z javnostmi in mednarodne zadeve
Head of Public relations and International Affairs
T: +386 1 230 60 36
F: +386 1 230 60 20
E: 
brane.dmitrovic[@]olympic.si 

Alja Pahor

zunanja  sodelavka za odnose z javnostmi
Public Relations
T: +386 1 230 60 44
F: + 386 1 230 60 20

E: alja.pahor[@]olympic.si 

 

 

Karmen Hinič Brahovič
tajnica sekretariata
Secretary

T: +386 1 230 60 00 
E: 
karmen.hinic[@]olympic.si 

 

 

Oddelek za šport

T: +386 1 230 60 28
F: +386 1 230 60 20
E: 
info-vs[@]olympic.si 

Blaž Perko
namestnik generalnega sekretarja za področje športa
Deputy Secretary General - Sport Programmes

T: +3861 230 60 25
E: 
blaz.perko[@]olympic.si 

 

Borut Kolarič
vodja športnih programov
Head of sports program
T: +386 1 230 60 23
E:
borut.kolaric[@]olympic.si

 

Aleš Šolar
vodja Slovenske olimpijske akademije in EU projektov
Head of 
Slovenian Olympic Academy
T: +386 1 230 60 18
E:
ales.solar[@]olympic.si

 

mag. Taja Škorc
vodja programov športa za vse in športa na lokalni ravni
Head of sport for all and sport at the local level
T:+386 1 230 60 31
M:
taja.skorc[@]olympic.si

 

Žiga Dobnikar
Samostojni strokovni delavec za tekmovalni šport
Consultant for competitive sport
T: +386 1 230 60 24
M:
ziga.dobnikar[@]olympic.si

 

Gorazd Cvelbar
strokovni delavec za programe športa 2
Sport programs expert
T: +386 1 230 60 42
M:
gorazd.cvelbar[@]olympic.si

 

Nina Jovan
strokovni delavec za programe športa 2
Sport programs expert
T:+386 1 230 60 30
M:
nina.jovan[@]olympic.si

 

Žiga Skvarča
strokovni delavec za programe športa 2
Sport programs expert
T: +386 1 230 60 08
E:
ziga.skvarca[@]olympic.si

 

Nadja Schweiger
strokovni delavec za programe športa 2
Sport programs expert
T: +386 1 230 60 21
E:
nadja.schweiger[@]olympic.si

 

Anita Zavodnik
strokovni delavec za programe športa 2
Sport programs expert
T: +386 1 230 60 42
M:
anita.zavodnik[@]olympic.si

 

Zdenka Virant
tajnica sektorja za šport
Secretary
T: + 386 1 230 60 28
M: zdenka.virant[@]olympic.si

 

 

Oddelek za finance in marketing

T: 01 230 60 04
F: 01 230 60 20
E: 
info[@]marketing.si 

Matic Švab
namestnik generalnega sekretarja za področji financ in marketinga
Deputy Secretary General - Finance and Marketing

T: 01 230 60 15

M: 051 648 667
E: 
matic.svab[@]olympic.si 

 

Branko Levič
vodja nabave, prodaje in materialnega poslovanja
Head of purchasing, sales and material business
T:  +386 1 230 60 43
M: +386  41 773 423
E: branko.levic[@]olympic.si

 

Sonja Intihar Šadl
samostojni strokovni delavec za računovodstvo in finance
Consultant for accounting and finance
T: +386 1 230 60 14
E:
sonja.intihar[@]olympic.si

 

 

Dragica Koželj
strokovni delavec za marketing 2
Marketing expert
T: +386 1 230 60 04
M: dragica,kozelj@olympic.si

 

Rok Osojnik
strokovni delavec za informatiko 2
IT ekspert
T: +386 1 230 60 37
E:
rok.osojnik[@]olympic.si

 

Luka Kermelj
referent za logistiko
Logistics clerk
M: + 386 51 376 290
E:
luka.kermelj[@]olympic.si

 

Mira Pele
referent za računovodstvo
Accounting clerk
T: +386 1 230 60 35
F: +386 1 230 60 20
E: mira.pele[@]oks-olimp.si

 

Tadeja Tušar
referent za računovodstvo
Accounting clerk
T:+ 396 1 230 60 32
F: +386 1 230 60 20
E:
tadeja.tusar[@]olympic.si

 

Tina Glavač Buki
referent za računovodstvo
Accounting clerk
T: +386 1 230 60 33
F: +396 1 230 60 20
E:
tina.glavac-buki[@]oks-olimp.si

 

mag. Bojana Okorn Počivavšek
tajnica sektorja za poslovanje in marketing
Secretary
T: +386 1 230 60 45
F: +386 1 230 60 20
E: bojana.okorn@olympic.si