Poslanstvo, vizija in vrednote OKS-Olimp

Poslanstvo

Prek dejavnosti podjetja zagotavljati optimalne pogoje za delovanje krovne športne organizacije na področjih vrhunskega športa, športa za vse in športa na lokalni ravni ter pri sodelovanju s športnimi zvezami in ostalimi ključnimi akterji slovenskega športa. Prek učinkovitega vodenja jo uresničujemo z zagotovitvijo finančnih prispevkov za OKS, s kakovostno ponudbo in strokovno izvedbo svojih storitev do v poslovni proces vključenih deležnikov.

 

Vizija

Utrditi želimo položaj storitvenega podjetja na področju trženja v športu in pri usposabljanjih strokovnih delavcev v športu. To lahko dosežemo z oblikovanjem okolja, ki želi le najbolje v športu, z zagotovitvijo učinkovitega in profesionalnega vodenja s poudarkom na finančni stabilnosti podjetja, s kakovostjo storitev vsem poslovnim partnerjem in z uspešnim vzajemnim delovanjem stabilne olimpijske družine poslovnih partnerjev, športnih zvez in njihovih društev ter ne nazadnje športnikov posameznikov.

 

Vrednote

Pri uresničevanju poslanstva podjetje razvija in krepi naslednje vrednote: negovanje odnosov z matično organizacijo in z vsemi sodelujočimi poslovnimi partnerji, skrb za zaposlene in njihovo znanje, ambicije ter odgovornost za krepitev pripadnosti olimpijski družini in olimpizmu nasploh.