Cilji

Cilji podjetja OKS-Olimp so:


• s kakovostnimi storitvami in profesionalnim pristopom dvigniti pozitivno podobo ključnih športnih produktov v očeh sponzorjev Teama Slovenie,
• dvigniti pozitivno podobo ključnih športnih produktov v očeh športnih zvez, predvsem s kakovostno izvedenimi storitvami in lojalnim odnosom na področju izobraževanj in računovodskih storitev,
• intenzivirati medsebojno mreženje znotraj skupine poslovnih partnerjev ter mreženje poslovnih partnerjev s športnimi zvezami članicami,
• sistematično dvigniti podobo OKS na vseh treh področjih delovanja - vrhunski šport, šport za vse in šport na lokalni ravni – podoba in ugled,
• organizirati odmevne nacionalne in mednarodne dogodke na ključ za OKS in nove, zunanje naročnike,
• intenzivirati delo pri pridobivanju dodatnih sredstev – delovanje na trgu pri pridobivanju novih sponzorstev in prijavljanje projektov na evropske razpise na področju športa v sodelovanju s sorodnimi dejavnostmi poslovnih partnerjev.