Predstavitev

Predstavitev OKS-Olimpa

Podjetje OKS-Olimp, d. o. o., je storitveno podjetje, ki opravlja dejavnosti trženja olimpizma in izobraževanja v športu za krovno športno organizacijo. Med vzporedne dejavnosti sodijo še računovodstvo in finance ter logistika.

OKS-Olimp, trženje in poslovne dejavnosti v športu, d. o. o., je hčerinska družba, ki je v 100% lasti OKS-ZŠZ. Ustanovljena je bila leta 2005 po zgledu organiziranosti Mednarodnega olimpijskega komiteja in nekaterih tujih nacionalnih olimpijskih komitejev.


Dejavnosti podjetja OKS-Olimp so:

  • trženje v športu,
  • izobraževanje v športu,
  • računovodstvo in finance ter
  • logistika.

Podjetje je aktivno predvsem na področju sponzoriranja in upravljanja s sponzorskimi pravicami, v zadnjem času je svoje delovanje razširilo na celostno organizacijo športnih dogodkov oziroma dogodkov povezanih s športom ter na trženje športnih subjektov. Predvsem v slovenski športni javnosti je znano na področju izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavcev v športu, saj podjetje na osnovi pooblastila športnih zvez in drugih športnih organizacij izvaja vrsto programov usposabljanj in licenčnih seminarjev za strokovne delavce v športu.

 

Pomembnejši deležniki OKS-Olimp, ki so tako ali drugače povezani s športom:

  • sponzorji in drugi poslovni partnerji,
  • športne zveze,
  • športniki,
  • mediji in
  • tuje športne organizacije.