Računovodstvo

Računovodski servis

Smo dolgoletni računovodski servis, specializirani na športno-davčnem računovodskem področju. Organizirani smo pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, vendar delujemo popolnoma samostojno.
 
Osnovne storitve, ki jih izvajamo za naše naročnike:

  • vodenje glavne knjige in saldakontov,
  • vodenje evidence osnovnih sredstev,
  • vodenje plačilnega prometa in obračun blagajne,
  • vodenje evidenc potrebnih za obračun DDV,
  • pavšalni obračun za vodenje poslovnih dogodkov (število poslovnih dogodkov je opredeljeno v paketih),
  • obračun plač in izplačil po pogodbah (število zaposlenih je opredeljeno v paketih),
  • poročanje podatkov pokojninskemu zavod za pokojninsko dobo (M4 - zaposleni),
  • poročanje davčni upravi o prejemkih fizičnih oseb in
  • izdelava zaključnih izkazov poslovanja

 

 

Več informacij o vsebini in cenah paketov:
Sonja Intihar Šadl
T: 01 230 60 14
E: sonja.intihar[@]olympic.si