Organiziranost

Delovanje olimpijskega marketinga nadzirata in analizirata klub sponzorjev in poslovno marketinški svet.

Klub sponzorjev

Predsednica: mag. Karmen Škoda Piško

Podpredsednica: Maja Treven

Člani: predstavniki sponzorjev olimpijske reprezentance Slovenije

Prva tovrstna skupina (imenovala se je marketinški klub) je bila oblikovana že na začetku razvoja olimpijskega marketinga, da bi:

  • omogočili tesnejše povezovanje poslovnih partnerjev,
  • izmenjavo poslovnih izkušenj,
  • seznanjanje z dodatnimi možnostmi, ki jih je ponujal olimpijski marketing in
  • navezavo stikov s slovenskimi športniki in panožnimi športnimi zvezami itd.

 

Koncept se ohranja še danes z razliko, da je klub dobil drugačno ime - klub sponzorjev, in združuje sponzorje olimpijske reprezentance Slovenije.

 

Delovna srečanja so organizirana navadno do 4-krat letno predvsem z namenom informiranja o preteklem, tekočem in prihajajočem marketinškem dogajanju (promocijske akcije, organiziranje posameznih projektov, …). Čedalje bolj pa njihova vsebina postaja usmerjena na nastajanje številnih idej o še boljšem marketinškem (so)delovanju, velikokrat kot predlogi s strani sponzorjev. To je odlično izhodišče, da na upravljanje olimpijskega marketinga vplivajo ravno tisti, ki so dejansko njegovi ustvarjalci oziroma podporniki.

 

Kontakt strokovne službe:
Maja Tomc

strokovna sodelavka za tržno komuniciranje

T: 01 230 60 40
F: 01 230 60 22
E: maja.tomc[@]olympic.si

Poslovno marketinški svet

Predsednica: mag. Vojka Ravbar

 

Člani:

Šerčič Vesna

Božič Marolt  Janja
Berločnik Tomaž
Mancevič Denis
Fornazarič Milena
Petek Milko
Filli Marko
Apih Jure
Škof Gabrijel
Bukovnik Janez
Končan Darko
Cirman Andreja
Kolbl Marko
Jontes Tomaž

 

Druga oblika delovne skupine, ki vpliva na marketinško dogajanje, je poslovno marketinški svet. To je skupina neodvisnih strokovnjakov, čigar naloga je idejna usmeritev delovanja poslovno marketinškega oddelka OKS in kritična presoja njegovega dela. Prav tako kot klub sponzorjev je tudi poslovni marketinški svet organiziran do 4-krat letno. Poslovni marketinški svet je posvetovalno telo Izvršnega odbora OKS.

 

Kontakt strokovne službe:
Maja Tomc

strokovna sodelavka za tržno komuniciranje

T: 01 230 60 40
F: 01 230 60 22
E: maja.tomc[@]olympic.si