Veliki sponzorji

Adriatic Slovenica, d. d.

Adriatic Slovenica d.d. podpira olimpijce vse od leta 1993 in je hkrati uradna zavarovalnica Olimpijskega komiteja Slovenije, zato nas uspehi slovenskih olimpijcev navdušujejo!
Aktivno smo vključeni v delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije, sodelujemo pa tudi ob vsakoletni pripravi mednarodnega olimpijskega dne, ki ga obeležujemo po vsem svetu 23. junija.

 

www.adriatic-slovenica.si

Športna loterija

Športna loterija je bila ustanovljena konec leta 1995. Glavno vodilo ustanovitve Športne loterije je bilo v zbiranju finančnih sredstev za dejavnosti športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji. Prvo žrebanje takratne igre Športni krog je bilo uspešno izvedeno 14. decembra 1996.

www.e-stave.com

Luka Koper, d. d.

Luka Koper, d. d., v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve.

Njihova osnovna dejavnost je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev za vse vrste blaga, ki jih dopolnjujejo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev s ciljem zagotavljanja celovite logistične podpore strankam.

www.luka-kp.si
www.zivetispristaniscem.si

Telekom Slovenije, d. d.

Skupina Telekom Slovenije je vodilni in najnaprednejši poslovni sistem s področja telekomunikacij na slovenskem trgu. Skupino odlikuje zanesljivo in visoko kakovostno omrežje ter sodobne, raznolike in k uporabniku naravnane storitve. Poleg domačega trga, je Skupina Telekom Slovenije prisotna tudi v regiji jugovzhodne Evrope, na Hrvaškem, v BiH, na Kosovu, v Makedoniji in Giblartarju.

www.telekom.si

Europlakat, d. o. o.

Europlakat,  d. o. o., je vodilni ponudnik na področju t. i. »out of home« oglaševanja v Sloveniji. Z mrežo oglaševalskih površin, ki vključuje velike oglasne panoje, svetlobne vitrine in roto ter rolling board panoje, zagotavljajo nacionalno pokritost in hkrati omogočajo ciljno komuniciranje na lokalnem nivoju.

www.europlakat.si

Petrol, d.d.

 

Petrol, največja slovenska energetska družba, širši skupnosti že vrsto let pomaga k bolj razgibanemu življenjskemu slogu in h kakovostnemu življenju nasploh. Svojo družbeno odgovorno držo kaže s podporo številnim športnim, kulturnim, humanitarnim in okoljevarstvenim projektom. Podpora okolju, ki jo v Petrolu vidijo kot zavezo pri sodelovanju z okoljem v katerem delujejo, ostaja med glavnimi prioritetami družbe Petrol d.d., Ljubljana.

 

www.petrol.si

 

Skupina SIJ

 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla kot največji proizvajalec jekla v Sloveniji ohranja in razvija jeklarsko dejavnost ter je eden izmed nosilcev slovenskega gospodarskega razvoja. Jeklarji v skupini SIJ  so specializirani za proizvodnjo debele nerjavne pločevine in hladno valjane pločevine, visoko specializiranih in mehansko obdelanih visoko legiranih orodnih in specialnih jekel, industrijskih nožev za kovine, plastiko, les, papir ter visoko legiranih dodajnih varilnih materialov. Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla upravlja tudi več proizvodnih, servisnih in trgovskih podjetij, ki kupcem zagotavljajo kakovosten in kar najhitrejši servis.

 

www.sij.si

 

 

Skupina HSE

Skupina HSE je največja slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji. Združene hidroelektrarne, termoelektrarne in premogovnik v eno blagovno znamko - skupino HSE - skupaj proizvedejo velik delež električne energije v Sloveniji, z njeno dobavo, ki vključuje kombinacijo različnih virov, pa HSE igra ključno vlogo pri zagotavljanju varne, zanesljive in kakovostne oskrbe domačih odjemalcev.

http://www.hse.si/si/

RTV SLO

Slovenska nacionalna radiotelevizija je v službi javnosti in najširšega javnega interesa. Njeno osnovno poslanstvo je ustvarjanje vsebin, s katerimi informira ter spodbuja in razvija ustvarjalnost, jezik, kulturo, šport ter identiteto Slovenije in njenih multietničnih prebivalcev.www.rtvslo.si