Predstavitev olimpijskega marketinga

Marketinške dejavnosti so danes nepogrešljiv člen vsakega delovanja, saj v svoji osnovi na eni strani pomagajo pri ustvarjanju finančnega dela, na drugi strani pa skrbijo za promocijo različnih vključenih deležnikov.

 

Olimpijski marketing je danes eden izmed najbolj uspešnih mednarodnih marketinških konceptov.

Veliki organizacijski stroški ter na drugi strani kriza olimpizma po seriji bojkotov so bili vodilo MOK-u, da izdela nov koncept olimpijskega marketinga, ki so ga uspešno začeli izvajati po letu 1984.

Olimpijski marketing se v določenih pogledih razlikuje od t.i. klasičnega:

  • razlika je vidna predvsem v stopnji komercializacije, kajti med olimpijskimi igrami oglaševanje poslovnih partnerjev ni dovoljeno niti na športnih prizoriščih niti prek olimpijskih oblačil športnikov itd., kar vpliva  na podobo olimpizma v očeh splošne javnosti,
  • število poslovnih partnerjev, ki pridobijo pravico do identifikacije z olimpizmom, je omejeno.


Danes ustvarjajo olimpijske igre enega izmed najbolj uspešnih mednarodnih marketinških konceptov in dosegajo z njim bilijone ljudi v več kot 200 državah sveta. Sponzorstva vsebujejo različne stopnje sodelovanja, ki v nadaljevanju dodeljujejo tudi različne ugodnosti in pravice ter ekskluzivno uporabo olimpijskih simbolov in nazivov, navezovanje na podobe športnikov itd.

Slovenski olimpijski marketing

Za nemoteno delovanje OKS in predvsem za zagotavljanje kakovostne podpore športnikom je potrebno zagotoviti skoraj polovico finančnih ali materialnih sredstev s strani gospodarstva. Delež, pridobljen iz marketinških aktivnosti, je pravzaprav največji za delovanje OKS, okrog 45 odstotkov. Tako so iskanje potencialnih podpornikov slovenskega olimpizma, sodelovanje z že obstoječimi in priprava skupnih projektov ter celotne izvedbe ene izmed primarnih nalog olimpijskega marketinga.

Sodelovanje z OKS

Pogodbe za sodelovanje z OKS se sklepajo za obdobje štirih let – t.i. olimpijski cikel, kar je identično marketinškemu modelu MOK, pri čemer so poslovni partnerji razdeljeni v različne kategorije glede na vložek, in sicer v sponzorje slovenski olimpijskih reprezentanc, partnerje OKS ter ostale.
 
Sponzorji imajo z OKS sklenjene pogodbe za obdobje najmanj enega olimpijskega ciklusa in kot sponzorji pridobijo naslednje pravice:

  • uporaba nacionalnega olimpijskega znaka,
  • najbolj razvit sistem pravic, določenih v sponzorski pogodbi s pravico do ekskluzivnosti, ki jim omogoča, da se edini v svoji panogi identificirajo z olimpizmom in s tem pridobijo konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji v panogi,
  • sponzorji so razdeljeni v tri kategorije: glavni sponzor (vedno le en), veliki sponzorji in sponzorji.

 


OKS za svoje aktivnosti, ki niso del sponzorskih pravic, poišče partnerje, ki so izredno pomembni pri vzdrževanju olimpijskega kolesja in tudi zvez članic OKS-a. Partnerji pomembno pripomorejo:

 

  • k izboljšanju kakovosti izvedbe športnih prireditev in k zniževanju stroškov delovanja OKS-a,
  • nudijo ekskluzivne neodvisne popuste na svoje storitve tudi sponzorjem slovenskih olimpijskih reprezentanc in z različnimi pristopi pomagajo zvezam članicam OKS-a,
  • razdeljeni so v tri kategorije: zlati partner, srebrni partner in bronasti partner OKS.