Uporaba olimpijskih simbolov

Pravica uporabe olimpijskih simbolov

Skladno z določili Mednarodnega olimpijskega komiteja oziroma Olimpijsko listino (the Olympic Charter) nobeno podjetje, ki nima poslovnega razmerja z Mednarodnim olimpijskim komiteje (MOK), Organizacijskim komitejem olimpijskih iger (OCOG) ali Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) nima pravice identifikacije z olimpijskimi simboli v najširšem smislu. 

 

Pravico do uporabe simbolov olimpijskega gibanja kot so olimpijski krogi, zastava, bakla, geslo in himna ter ostalih olimpijskih simbolov, vključno z besedo «olimpijski«, ima na podlagi predhodne odobritve MOK v Sloveniji izključno OKS, ki mora v korist MOK poskrbeti za zaščito olimpijskih simbolov in storiti vse potrebno da prepreči uporabo, ki bi bila v nasprotju s temi pravili ali njihovimi določbami.

 

OKS lahko podeli pravico uporabe lastnega znaka, pri čemer le-to ne sme biti v nasprotju z že omenjenimi pravili in določili MOK. Tako imajo pravico do uporabe logotipa OKS izključno poslovni partnerji OKS, to so podjetja, ki s svojimi sredstvi skrbijo za razvoj slovenskega olimpijskega športa ter pomagajo pri pripravi in udeležbi športnikov na olimpijskih igrah in drugih tekmovanjih pod okriljem MOK.

Kaj je Zavajajoče trženje oziroma Ambush marketing?

Zavajajoče trženje ali trženje iz zasede oziroma angleško »ambush marketing« pomeni vsako načrtovano aktivnost poslovnega subjekta, s katero se skuša posredno ali neposredno povezati z idejo olimpizma in olimpijskega gibanja ter ta na način pridobiti priznanje, koristi in ugled povezan s sponzorstvom olimpijskega gibanja oziroma nacionalnega olimpijskega komiteja.

 

Tržno komuniciranje podjetij, ki niso sponzorji olimpijske reprezentance Slovenije, TOP partnerji MOK ali partnerji organizatorja olimpijskih iger torej nikoli ne sme vključevati olimpijskih simbolov, v obdobju ekskluzivnosti sponzorjev olimpijske reprezentance Slovenije (obdobje olimpijskih iger) pa ne sme vključevati niti podobe oziroma imena športnikov, njihovih trenerjev in drugih članov olimpijske reprezentance Slovenije.

Pravica uporabe podobe in imena športnika

Pravica uporabe športnika in drugih članov olimpijske reprezentance Slovenije (Soči 2014) je skladno z določili MOK (Rule 40) in podpisano pogodbo med nacionalno panožno športno zvezo, športnikom, trenerjem in OKS dodeljena izključno TOP partnerjem MOK in sponzorjem olimpijske reprezentance Slovenije. Obdobje ekskluzivne uporabe članov olimpijske reprezentance Slovenije Soči 2014 velja od odprtja olimpijske vasi in 3 dni po zaključni slovesnosti iger. Nobeno drugo podjetje v opredeljenem časovnem obdobju v okviru svojih tržno-komunikacijskih aktivnosti ne sme uporabljati podobe, imena, fotografije, športnega udejstvovanja ali športnih dosežkov članov olimpijske reprezentance Slovenije za potrebe svojih marketinških aktivnosti. Navedeno lahko za marketinške aktivnosti uporabljajo izključno sponzorji olimpijske reprezentance Slovenije in OKS za lastne marketinške potrebe.

Intelektualna lastnina organizacijskega komiteja olimpijskih iger

OKS mora na teritoriju Slovenije skrbeti tudi za zaščito intelektualne lastnine Organizacijskega komiteja olimpijskih iger (OCOG) kamor sodijo: logotip olimpijskih iger, maskote, piktogrami, olimpijska medalja, besedna zveza (npr. Soči 2014) in drugi znaki oziroma besede povezane z olimpijskimi igrami v Sočiju.