Olimpijski simboli - Simboli iger Soči 2014

Olimpijski simboli – simboli iger, primer Soči 2014

Olimpijske igre odpirajo številne možnosti za poslovni razvoj, saj so najpomembnejši športni dogodek, ki vsake štiri leta pritegne pozornost 4,5 milijarde gledalcev po vsem svetu. Ekskluzivnost priložnosti je osnova trženjskih programov olimpijskega gibanja, zato so olimpijski simboli zaščiteni po svem svetu.

Ker je ruski Soči pridobil pravico za organizacijo olimpijskih iger 2014, je Ruska federacija hkrati prevzela mednarodne obveznosti za zaščito olimpijskih blagovnih znamk. Lastnik izključne pravice do uporabe olimpijskih blagovnih znamk Olimpijskih iger Soči 2014 je Organizacijski komite Soči 2014, uradni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja v Rusiji.

Olimpijski zakon, ki vzpostalja seznam in postopke uporabe olimpijskih blagovnih znamk, zagotavlja ekskluzivno pravico olimpijskih simbolov izključno trženjskim partnerjem Soči 2014 in imetnikom licenc ter organizacijam, ki imajo sklenjene licenčne pogodbe z Organizacijskim komitejem Soči 2014.

Vsak poskus uporabe olimpijske znamke brez sklenitve sponzorskega sodelovanja ali licenčne pogodbe je nezakonit, bodisi ko gre za prodajo blaga bodisi za oglaševanje, saj razvrednoti olimpijske simbole in uničuje njihovo integriteto. Organizacijski komite olimpijskih iger Soči 2014 mora zato nemudoma zaustaviti vsako nepooblaščeno ali nepošteno uporabo olimpijskih simbolov (vključno s prodajo blaga, neupravičeno uporabo vstopnic in z ustvarjanjem lažnih asociacij z olimpijskimi igrami Soči 2014). Zato kršenje postopka in pravic uporabe olimpijskih znamk pomeni civilno, upravno in kazensko odgovornost.

Zaščitene znamke:
A    označbe, kot so: Olympic, Olympian, Olympiad, Olympic Winter Ganmes, Olympic Games, Sochi 2014;
B    olimpijski krogi;
C    olimpijski ogenj, balka, zastava, himna in geslo;
D    znaki, simboli in kakrše koli označbe iger 2014 ali podobe, ki spominjajo nanje, in simboli preteklih in prihajajočih olimpijskih iger;
E    umetnine, glasbena, literarna in druga dela, ki vsebujejo olimpijske simbole, ali kakršni koli elementi, ki se uporabljajo za označitev olimpijskih iger.

 
V skladu z veljavno zakonodajo so zaščitene vse besede in besedne zveze, ustvarjene na podlagi olimpijskih simbolov in njihovih elementov, in vse oblike barvnih ali likovnih različic olimpijskih simbolov oziroma označb.

Tudi kadar olimpijski simboli niso neposredno uporabljeni, pa vendar aktivnost organizacije oziroma podjetja vzbuja pozornost potrošnikov na način, da se ustvarja lažna povezava z olimpijskim gibanjem (olimpijske igre in druge olimpijske vsebine), se taka dejavnost šteje za nezakonito.