Olimpijski simboli

Olimpijski simboli

»Olimpijski simbol je univerzalen. Je vizualna predstavitev olimpizma, filozofije življenja, ki postavlja šport v službo človeštva.«

 

Ustanovitev Mednarodnega olimpijskega komiteja v Parizu leta 1894 je pomenilo začetek modernih olimpijskih iger in olimpizma. Z olimpijskimi igrami so bili oblikovani tudi simboli olimpizma in olimpijskih iger, ki so strogo zaščiteni in jih lahko uporabljajo le organizacije, ki jih za to pooblasti Mednarodni olimpijski komite.

 

Olimpijske kroge je leta 1913 oblikoval baron Pierre de Coubertin, oče olimpijskih iger moderne dobe. Od takrat je olimpijski simbol brezčasen.

  

Med olimpijske simbole uvrščamo:


- olimpijske kroge;
- olimpijsko zastavo;
- olimpijsko plamenico;
- olimpijski ogenj;
- olimpijsko himno;
- olimpijsko geslo;
- olimpijsko medaljo;
- besedo »olimpijski« in drugo povezano terminologijo (olimpijske igre ipd.).