Olimpijska medalja

Olimpijska medalja


Lastnosti olimpijske medalje – velikost, vsi elementi in žlahtnost kovin – so posebej opredeljene z Olimpijsko listino in jih mora organizacijski komite olimpijskih iger posredovati v potrditev izvršnemu odboru Mednarodnega olimpijskega komiteja.

 

Organizacijski komite olimpijskih iger mora zagotoviti, da vsi oblikovalci medalj pravnomočno odstopijo avtorske pravice v korist Mednarodnemu olimpijskemu komiteju, ki avtomatično postane edini lastnik avtorskih pravic.