Olimpijski krogi

Olimpijski krogi

Olimpijske kroge sestavlja pet med seboj povezanih barvnih krogov (trije v zgornji in dva v spodnji vrsti). Barve krogov pomenijo pet med seboj povezanih celin: modra – Evropo, črna – Afriko, rdeča – Ameriko, rumena – Azijo in zelena – Avstralijo z Oceanijo.

 

Pet med seboj prepletenih krogov na belem ozadju pomeni združitev petih celin in izkazuje olimpijske vrednote: prizadevanje za odličnost, izkazovanje spoštovanja in praznovanje prijateljstva. Povezanost krogov pomeni sožitje, medsebojno spoštovanje in prijateljstvo narodov petih celin. Poleg zveze petih celin predstavljajo olimpijski krogi tudi srečanje športnikov vsega sveta na olimpijskih igrah.

 

Olimpijski krogi so eden najbolj cenjenih in prepoznanih simbolov na svetu. Po raziskavi Mednarodnega olimpijskega komiteja prepozna ta znak 96 % prebivalcev v 16-ih državah, kjer Mednarodni olimpijski komite izvaja raziskavo, medtem ko v Sloveniji ob prikazu olimpijskih krogov 90,7 % prebivalcev pravilno navede njihov pomen. Olimpijski krogi so najbolj prepoznana in spoštovana blagovna znamka na svetu in so ambasador olimpijskega gibanja po vsem svetu.