Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

 

Kateri olimpijski simboli v Sloveniji so zaščiteni in kdo je imetnik
intelektualne pravice?


V Sloveniji so zaščiteni vsi olimpijski simboli, ne glede na to, kdo ima intelektualno pravico. Mednarodni olimpijski komite je pooblastil Olimpijski komite Slovenije, ki je njegov polnopravni član, za zaščito olimpijskih simbolov, vključno z besedo »olimpijski« in drugo povezano terminologijo.

Med olimpijske simbole spadajo:
-    olimpijski krogi, olimpijski ogenj, olimpijska bakla, olimpijska zastava, olimpijska medalja, beseda olimpijski, besedne zveze in izpeljanke;
-    simboli olimpijskih iger, kamor spadajo: besedne zveze (npr.: London 2012, Soči 2014), olimpijske igre Soči 2014, maskote olimpijskih iger, piktogrami, besedna zveza »olimpijske igre«, znaki olimpijskih iger;
-    znak Olimpijskega komiteja Slovenije in njegove različice.

 


Kdo lahko uporabi olimpijske simbole in kako?

Skladno z zakonodajnimi predpisi, ki ščitijo intelektualno lastnino, in na podlagi Olimpijske listine Mednarodnega olimpijskega komiteja, se nobeno podjetje, ki nima poslovnega razmerja z Mednarodnim olimpijskim komitejem, organizacijskim komitejem olimpijskih iger ali olimpijskim komitejem Slovenije, nima pravice identificirati z olimpijskimi simboli v najširšem smislu.

Olimpijski komite Slovenije lahko podeli pravico do uporabe lastnega znaka in znaka Olimpijske reprezentance Slovenije, pri čemer ne sme biti v nasprotju s pravili Olimpijske listine. Olimpijski komite pravico do uporabe lastnega znaka zagotavlja poslovnim partnerjem v kategoriji »partner Olimpijskega komiteja Slovenije«. Pravico do uporabe lastnega znaka in znaka olimpijske reprezentance Slovenije pa Olimpijski komite Slovenije zagotavlja sponzorjem olimpijske reprezentance. Slednji imajo tudi ekskluzivno pravico do uporabe podobe in imena športnikov ter drugih članov olimpijske reprezentance v obdobju olimpijskih iger.

 


Ali lahko sponzor izbranega športnika, ki ni hkrati tudi sponzor olimpijske
reprezentance Slovenije, v obdobju olimpijskih iger pelje kampanjo, v kateri za komunikatorja uporabi svojega sponzoriranca, to je športnika, člana aktualne olimpijske reprezentance?


Ne, pravica uporabe podobe in imena športnikov, članov olimpijske reprezentance, v obdobju olimpijskih iger pripada izključno sponzorjem olimpijske reprezentance Slovenije.
Pravica do uporabe podobe in imena športnikov in drugih članov olimpijske reprezentance je, skladno z Olimpijsko listino in določili Mednarodnega olimpijskega komiteja, t. i. Pravilo 40) ter podpisano pogodbo med športnikom, Olimpijskim komitejem Slovenije in panožno zvezo, zagotovljena izključno sponzorjem olimpijske reprezentance Slovenije in TOP-partnerjem Mednarodnega olimpijskega komiteja oziroma sponzorjem olimpijskih iger. Navedeno Pravilo 40 izredno natančno določa obdobje za posamezne olimpijske igre, načelno pa obdobje ekskluzivnosti velja v času od devet dni pred otvoritveno slovesnostjo, med igrami in tri dni po sklepni slovesnosti olimpijskih iger. V tem obdobju, ki za olimpijske igre v Sočiju velja od 30. Januarja do 28. februarja 2014, nobeno podjetje, ki ni sponzor olimpijskega gibanja v svojih tržno-komunikacijskih aktivnostih, ne sme uporabljati podobe in imena športnika olimpijca, fotografije, športnega udejstvovanja ali športnega dosežka izbranega olimpijca ali drugega člana olimpijske reprezentance Slovenije Soči 2014.
Podobo in ime športnika lahko v obdobju ekskluzivnosti uporabljajo izključno sponzorji olimpijske reprezentance Slovenije Soči 2014 in Olimpijski komite Slovenije za lastne marketinške potrebe.

 


Ali je treba pridobiti dovoljenje, potrditev za vsako uporabo olimpijskih simbolov v Sloveniji?


Da, olimpijski simboli, ki so ena najprepoznavnejših blagovnih znamk na svetu, so v Sloveniji ustrezno zaščiteni. Olimpijski komite Slovenije lahko svojim poslovnim partnerjem zagotavlja uporabo svojega znaka. Hkrati pa mora skrbeti za zaščito olimpijskih simbolov, ki so intelektualna lastnina Mednarodnega olimpijskega komiteja.

 


Kakšni so postopki in sankcije, ki jih izvaja Olimpijski komite Slovenije ob kršitvah, nepravilni in neupravičeni uporabi olimpijskih simbolov?

Mednarodni olimpijski komite je pooblastil Olimpijski komite Slovenije, ki je njegov polnopravni član, za ustrezno pravno varstvo zaščitenih olimpijskih simbolov na ozemlju Republike Slovenije. Skladno s pravilnikom Mednarodnega olimpijskega komiteja mora ob kršitvah tudi obvestiti Mednarodni olimpijski komite in ustrezno ukrepati:
-    obvestiti kršitelja o nepravilnostih in zahtevati takojšno prekinitev oglaševalskih aktivnosti;
-    obvestiti Mednarodni olimpijski komite in javnost o kršitvi;
-    obvestiti Slovensko oglaševalsko zbornico o kršitvi in kršitev prijaviti Slovenskemu oglaševalskemu razsodišču;
-    sporočiti ustrezne pravne postopke proti kršitelju.

 

Ali lahko uporabim olimpijske vstopnice v nagradni igri?

Uporaba olimpijskih vstopnic v komercialne namene je prepovedana, razen s pooblastilom organizacijskega komiteja olimpijskih iger. Tako pooblastilo je zagotovljeno izključno uradnim sponzorjem, ki lahko vstopnice za olimpijske igre uporabljajo v komercialne namene, vključno kot nagrado v promocijskih aktivnostih.
Ob kršitvi lahko organizacijski komite olimpijskih iger odvzame vstopnice, vključene v promocijske aktivnosti podjetja, ki so olimpijski sponzor.

 

Ali lahko izvedemo promocijo proizvodov (»merchandising«), povezanih z olimpijskimi igrami, olimpizmom?

Nikakor ne, je pa priporočljiv nakup uradnih izdelkov olimpijskih iger. Vsaka proizvodnja neuradne »olimpijske« kolekcije ali kopija oziroma ponaredek uradne olimpijske kolekcije je prepovedana.

»Merchandising« ali promocijski proizvodi ne smejo predstavljati marketinškega orodja, razen kadar gre za olimpijskega sponzorja ali soglasje organizacijskega komiteja olimpijskih iger.

 


Ali lahko izvedemo seminar ali konferenco v zvezi z olimpijskimi igrami?

Potrebna je previdnost, da predstavitev takega dogodka ne povzroča poslovne povezave z olimpijskimi igrami. Zagotoviti je treba, da javnost ne bo zavedena, češ da gre za uradni dogodek o olimpijskih igrah.

 


Ali je informacije o olimpijskih igrah dovoljeno vključiti na spletno stran
podjetja?


Če spletna stran deluje popolnoma nekomercialno (na primer: forumi, klepeti, »stičišče« navijačev, športnih navdušencev ipd.), je verjetnost trženja iz zasede (»ambush marketinga«)  majhna in je tako delovanje dovoljeno. Vsekakor pa zaščita olimpijskih simbolov velja tudi na spletnih straneh, zato je uporaba olimpijskih simbolov prepovedana.

 


Kaj storiti, če še vedno ne najdem odgovora na svoje vprašanje in nisem prepričan o pravilnosti uporabe olimpijskih simbolov v svojih trženjskih aktivnostih?

Na Olimpijskem komiteju Slovenije smo vam vedno na voljo za potrditev ustreznosti marketinških vsebin oziroma oglaševalskih elementov. Odprta vprašanja naslovite na Marketing Olimpijskega komiteja Slovenije (marketing@olympic.si) ali pokličite telefonsko številko (01) 230 60 31. Z veseljem se bomo odzvali in skupaj poiskali ustrezne rešitve.