Pravice v zvezi z uporabo olimpijskih simbolov

Pravice v zvezi z uporabo olimpijskih simbolov

»Pogoj za pripadnost olimpijskemu gibanju je spoštovanje osnovnih etičnih načel.«

Zaradi svoje spoštovanja vredne vloge v svetovnem merilu morajo biti olimpijski simboli zaščiteni. Uporaba olimpijskih simbolov je oboje, privilegij in odgovornost. Zato vas prosimo, da z upravičeno in korektno uporabo olimpijskih simbolov ter s spoštovanjem, ki si ga olimpijski simboli zaslužijo, pomagate ohraniti njihovo bogato dediščino.