Pravica do oglaševanja na prizoriščih olimpijskih iger

Pravica do oglaševanja na olimpijskih prizoriščih

Na olimpijskih prizoriščih je prepovedana vsaka oblika oglaševanja na stadionih in nad njimi in na drugih tekmovalnih prizoriščih, ki so olimpijska prizorišča. Komercialne naprave in oglaševalski simboli na stadionih in drugih športnih površinah niso dovoljeni. Za določitev načel in pogojev, pod katerimi se dovoli kakršna koli oblika oglaševanja, je pristojen izključno izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja.