Pravica do uporabe olimpijskih simbolov v trženjskih aktivnostih podjetja

Pravica do uporabe olimpijskih simbolov v trženjskih aktivnostih podjetja

Tržno komuniciranje podjetij, ki niso sponzorji olimpijske reprezentance Slovenije, TOP-partnerji Mednarodnega olimpijskega komiteja ali partnerji organizacijskega komiteja olimpijskih iger, nikoli ne sme vključevati olimpijskih simbolov v najširšem smislu, vključno z besedo »olimpijski« in drugo povezano terminologijo (na primer: olimpijske igre, olimpijska ponudba, olimpijski zmagovalec, olimpijski prvak in podobno). Med zaščitene olimpijske simbole poleg besede »olimpijski« spadajo: olimpijski krogi, olimpijski ogenj, olimpijska bakla, olimpijska himna, olimpijska medalja.