Pravica do uporabe podobe in imena športnikov - olimpijcev in drugih članov olimpijske reprezentance

Pravica do uporabe podobe in imena športnikov - olimpijcev in drugih članov olimpijske reprezentance

V obdobju olimpijskih iger, ki je posebno natančno določeno za vsake posamezne olimpijske igre, je skladno z Olimpijsko listino prepovedana nepooblaščena uporaba podobe in imena športnikov ter vseh drugih članov olimpijske reprezentance Slovenije, ki nastopajo na predmetnih olimpijskih igrah.