Pravica do uporabe znaka OKS-ZŠZ

Pravica do uporabe znaka OKS

Uporaba znaka nacionalnega olimpijskega komiteja velja samo v državi tega olimpijskega komiteja. Znak nacionalnega olimpijskega komiteja in vsi drugi z olimpizmom povezani simboli, znaki, oznake ali označbe nacionalnega olimpijskega komiteja se ne smejo uporabiti v kakršne koli oglaševalske, komercialne ali dobičkonosne namene brez predhodnega pisnega soglasja nacionalnega olimpijskega komiteja.

Olimpijski komite Slovenije je dolžen zagotavljati upoštevanje Olimpijske listine v svoji državi.