Trženje iz zasede ("ambush marketing") v olimpijskem gibanju

Trženje iz zasede ("ambush marketing") v olimpijskem gibanju

Trženje iz zasede (»ambush marketing«) se praviloma pojavlja pri tržnem komuniciranju, skupku aktivnosti, ki jih podjetje uporabi za komuniciranje s sedanjimi in potencialnimi kupci. Predvsem oglaševanje in odnosi z javnostmi so tisti elementi tržnega komuniciranja, kjer se pogosteje pojavlja trženje iz zasede (»ambush marketing«). Z uporabo olimpijskih simbolov poskušajo podjetja vplivati na oblikovanje pozitivne podobe svojih izdelkov oziroma storitev v javnosti ter pridobiti nove uporabnike.

O uporabi olimpijskih simbolov pri trženju iz zasede (»ambush marketingu«) govorimo, kadar se srečujemo s kakršno koli načrtovano aktivnostjo poslovnega subjekta, s katero se poskuša posredno ali neposredno povezati z idejo olimpizma oziroma olimpijskega gibanja in tako pridobiti priznanje, koristi in ugled, ki so povezani s sponzoriranjem olimpijskega gibanja oziroma nacionalnega olimpijskega komiteja in olimpijske reprezentance. Vsaka neupravičena uporaba olimpijskih simbolov v najširšem smislu v obdobju olimpijskih iger in neupravičena uporaba podobe ali imena člana aktualne olimpijske reprezentance pomeni kršitev pravic intelektualne lastnine oziroma pravil Olimpijske listine v smislu zavajajočega trženja.